AUXM030GLEH

Inomhusenhet

Inomhusenhet :
AUXM030GLEH
Hämta :
Kataloger

Kapacitet

Kylning   9.0 kW
Uppvärmning   10.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 9.0 kW
Uppvärmning 10.0 kW
Ineffekt 49 W
Luftflödeshastighet Kylning Hög 1470 m³/h
Medelhög 1160 m³/h
Medel 1070 m³/h
Låg hög 930 m³/h
Låg 900 m³/h
Tyst 780 m³/h
Uppvärmning Hög 1470 m³/h
Medelhög 1160 m³/h
Medel 1070 m³/h
Låg hög 930 m³/h
Låg 900 m³/h
Tyst 780 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning Hög 40 dB(A)
Medelhög 36 dB(A)
Medel 34 dB(A)
Låg hög 32 dB(A)
Låg 31 dB(A)
Tyst 28 dB(A)
Uppvärmning Hög 40 dB(A)
Medelhög 36 dB(A)
Medel 34 dB(A)
Låg hög 32 dB(A)
Låg 31 dB(A)
Tyst 28 dB(A)
Nettomått Höjd 246 mm
Bredd 840 mm
Djup 840 mm
Nettovikt 24.5 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska (Flare) φ9.52 mm
Gas (Flare) φ15.88 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
EV-kit (tillval) EV-kit (tillval)
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : AUXM030GLEH

Inomhusenhet