AUXK034GLEH

Inomhusenhet

Inomhusenhet :
AUXK034GLEH
Hämta :
Kataloger

Kapacitet

Kylning   10.0 kW
Uppvärmning   11.2 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 10.0 kW
Uppvärmning 11.2 kW
Ineffekt 47 W
Luftflödeshastighet Kylning Hög 1440 m³/h
Medelhög 1400 m³/h
Medel 1340 m³/h
Låg hög 1300 m³/h
Låg 1280 m³/h
Tyst 1150 m³/h
Uppvärmning Hög 1440 m³/h
Medelhög 1400 m³/h
Medel 1340 m³/h
Låg hög 1300 m³/h
Låg 1280 m³/h
Tyst 1150 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning Hög 39 dB(A)
Medelhög 38 dB(A)
Medel 37 dB(A)
Låg hög 36 dB(A)
Låg 35 dB(A)
Tyst 33 dB(A)
Uppvärmning Hög 39 dB(A)
Medelhög 38 dB(A)
Medel 37 dB(A)
Låg hög 36 dB(A)
Låg 35 dB(A)
Tyst 33 dB(A)
Nettomått Höjd 288 mm
Bredd 840 mm
Djup 840 mm
Nettovikt 29.5 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska (Flare) φ9.52 mm
Gas (Flare) φ15.88 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
EV-kit (tillval) EV-kit (tillval)
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : AUXK034GLEH

Inomhusenhet