Trådbunden fjärrstyrenhet UTY-RNNYM

Personuppgiftsansvarig

Max. antal styrbara enheter :
16 inomhusenheter
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Enkel användning med inbyggd timer för dag/vecka.
  • Styr upp till 16 inomhusenheter.
  • Upp till två fjärrkontroller kan anslutas till en enda inomhusenhet.

Noggrann styrning för komfort

En termosensor som är inbyggd i fjärrstyrenheten övervakar rumstemperaturen noggrant. Den kabelanslutna fjärrkontrollen och en fjärrsensor (tillval) kan installeras på valfri plats för att uppfylla alla krav.

Exempel på sensorbyten

Temperaturen som visas är den inställda temperaturen.

Inbyggd timer

Veckotimer: PÅ/AV-tider kan ställas in för drift två gånger för varje veckodag.

Temperaturåterställningstimer: Ställer in tiden för att ändra temperaturinställningen och tiden för att behålla inställningen för varje dag i veckan.

Vid konfiguration med veckotimer och temperaturåterställningstimer

Specifikationer

Modellnamn UTY-RNNYM
Strömförsörjning 12 V DC
Nettomått Höjd 120 mm
Bredd 120 mm
Djup 18 mm
Nettovikt 160 g
Bläddra
12 V DC från en inomhusenhet