Trådbunden fjärrstyrenhet UTY-RLRY

Personuppgiftsansvarig

Max. antal styrbara enheter :
16 inomhusenheter
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Timerinställning på/av/vecka
  • En inbyggd termosensor övervakar och styr rumstemperaturen noggrant.
  • När något går fel visas en felkod.
  • Felhistorik (med åtkomst till de senaste 16 felkoderna)
  • 2-trådstyp

Kompakt och mångsidig

En enda fjärrstyrenhet styr varje ansluten inomhusenhet och har en veckotimerfunktion och en mängd energibesparande alternativ.

Visuellt intuitiv drift

  • Driftläge, inställd temperatur och fläkthastighet visas tydligt på den övre skärmen.
  • Varje funktion som ska ställas in styrs av en ikon.
  • Styrguiden gör det enkelt och okomplicerat att använda en fjärrstyrenhet.

Timer för automatisk avstängning

Inomhusenheten stänger av sig själv när en angiven tid har förflutit efter att timern aktiverats.

Veckotimer

Med veckotimern kan du ställa in tid för på/av och även driftläge och temperatur.

Energibesparande alternativ

  • Automatisk återgång till inställd temperatur
  • Inställning av temperaturområdesbegränsning

Specifikationer

Modellnamn UTY-RLRY
Strömförsörjning 12 V DC
Nettomått Höjd 120 mm
Bredd 120 mm
Djup 17 mm
Nettovikt 170 g
Bläddra
*
12 V DC från en inomhusenhet