System Controller UTY-APGXZ1

Personuppgiftsansvarig

Max. antal styrbara system :
4 VRF-nätverkssystem
Max. antal styrbara enheter :
400 utomhusenheter,1 600 inomhusenheter
Hämta :
Kataloger

Funktioner

System Controller möjliggör avancerad integrerad övervakning och styrning av VRF-nätverkssystem som används i små till stora byggnader.

 • Upp till 1 600 inomhusenheter och 400 utomhusenheter på upp till fyra VRF-nätverkssystem kan styras.
 • För att tillgodose behoven vid hantering av anläggningar erbjuder System Controller, förutom exakt styrning av luftkonditionering, även central fjärrstyrning, fördelning av elavgifter, schemaläggning och energibesparande alternativ för VRF-nätverkssystem.
 • Har stöd för sju språk: Kinesiska, engelska, franska, tyska, polska, ryska och spanska.

Visuellt intuitiv drift

Klicka och använd

På skärmen visas en visuell representation av egenskapen ur det perspektiv som passar bäst för åtgärden (klicka och använd). Du kan välja mellan fyra visningsalternativ: plats, byggnad, våning och lista.

Definiera grupper för batchkontroll

Inomhusenheter kan grupperas för förenklad batchkontroll från trädmenyn. De kan grupperas efter organisationshierarki, t.ex. efter division, avdelning och sektion.

* Tvådimensionell golvlayout eller tredimensionellt perspektiv på en byggnad är inte tillgängligt på System Controller Lite.

Omfattande drift- och datahantering

Standard på
System Controller och System Controller Lite

Schemaläggning

 • Ett årligt schema kan ordnas för varje grupp med fjärrstyrenheter eller användardefinierad grupp.
 • På/av, driftläge, stopp av lokal styrning och temperaturinställningar kan programmeras för upp till 143 gånger per dag med tiominutersintervall och för upp till 101 konfigurationer för varje grupp med fjärrstyrenheter.
 • Inställningar kan programmeras för en period som sträcker sig över midnatt.
 • Programmering av specialinställningar för helgdagar under ett helt år är möjligt.
 • Lågbrusdrift av utomhusenheter kan schemaläggas.

Omfattande styrning av inomhus- och utomhusenheter

 • Driftstatus och läge för varje inomhusenhet visas.
 • Slå på och av alla inomhusenheter och slå på dess driftläge.
 • Inställning av temperaturområdesbegränsning
 • Lågbrusinställning för utomhusenheter

Förbud mot lokal styrning

Förhindrar att driftläget, temperaturinställningen eller på/av för en inomhusenhet ändras lokalt.

Felvarning och e-postmeddelande

När något går fel visas ett felmeddelande i ett popup-fönster på en datorskärm med en ljudsignal och ett e-postmeddelande skickas. Fel från de senaste 365 dagarna loggas och kan granskas.

Drift- och styrningslogg

En logg över driftstatus och styrning kan hållas och hämtas.

Importera och exportera databaser

Endast en administratör har behörighet att importera och exportera registrerings-, layout- och bilddata.

Automatisk justering av klockan

Tiden kan ställas in för alla styrenheter i batch automatiskt.

Fördelning av elavgifter

Standard på
System Controller
Valfritt för
System Controller Lite UTY-PLGXA2

Metod för fördelning av elavgifter

Det här är en metod för att beräkna månatliga energikostnader som ska fördelas till varje hyresgäst baserat på den mängd energi som används av deras luftkonditioneringar. Det första steget är att fastställa exakt hur mycket energi som förbrukas av luftkonditioneringar i varje hyresgästs utrymme. Det andra steget är att dividera den totala energiavgiften som faktureras av ett elbolag baserat på den mängd energi som används av varje hyresgäst för att fastställa den energikostnad som ska fördelas till var och en av dem. (Se bilden till höger) Beräkningen tar hänsyn till sådana faktorer som antal oanvända rum och elkostnad nattetid, vilka visas i detalj i schemat för energikostnadsfördelning.

Exempel på systemkonfiguration

1. Beräkna den mängd energi som används av varje inomhusenhet

2. Beräkna hur mycket energi som fördelas till varje inomhusenhet av en utomhusenhet

3. Kombinera den mängd energi som används av varje inomhusenhet och den mängd energi som fördelas till dem av utomhusenheten för att erhålla total mängd energi som används.

4. Beräkna energikostnaden som ska debiteras varje hyresgäst

Beräkna energikostnaden som ska fördelas till varje hyresgäst genom att dividera den totala energikostnaden med förhållandet mellan deras energianvändning och den totala användningen.

Fjärrhantering

Standard på
System Controller
Valfritt för
System Controller Lite UTY-PLGXR2

System Controller kan användas på plats eller på distans via nätverk för central fjärrstyrning.

System Controller kräver två program som fungerar tillsammans: VRF Controller körs på plats och kommunicerar med ett VRF-system,

VRF Explorer, som körs på en fjärrplats, tillhandahåller ett användargränssnitt och kommunicerar med VRF Controller.

VRF Controller och VRF Explorer körs på en enda dator eller på olika datorer som är anslutna i ett nätverk.

En dator som kör VRF Explorer kan centralt styra upp till tio VRF-systemplatser med upp till 20 byggnader vardera.

Central styrning på plats

Central fjärrstyrning

Energibesparande hantering

Valfritt för
System Controller UTY-PEGXZ1
Valfritt för
System Controller Lite UTY-PLGXE2

Du kan välja en mängd olika energibesparande alternativ beroende på årstid, väder och tid på dagen. Utmärkt energibesparande drift utförs samtidigt som de boende har det behagligt.

Data för energisnål prestanda: Det här diagrammet jämför energiförbrukningen för den aktuella månaden med föregående månad och med samma månad föregående år för att hålla koll på energisnål prestanda.

Rotation av inomhusenhet

Inomhusenheter kan roteras automatiskt för att fungera inom en grupp enligt ett förutbestämt årligt schema för att minska strömförbrukningen samtidigt som de boende har det behagligt. Driftstoppfrekvens kan väljas för en inomhusenhet.

Toppkapning

En effektmätare som övervakar den totala energiförbrukningen ändrar den inställda temperaturen för inomhusenheter, stänger av termostaten och vidtar andra åtgärder för att styra energianvändningen samtidigt som den håller en behaglig temperatur och håller den inställda strömförbrukningen för varje tidssegment. Inomhusenheter som ska styras kan grupperas på valfritt sätt och kontrollnivån kan ställas in för varje grupp.

Kapacitetsbesparing för utomhusenhet

Den övre gränsen för en utomhusenhets kapacitet kan justeras för att minska strömförbrukningen under en varm sommar eller kall vinter genom att räkna ut medelvärdet av energisparprestandan för varje köldmediesystem. Den övre gränsen för kapacitet kan ställas in på 50 % av den nominella kapaciteten eller mer.

Hämta