DX-sats för luftbehandlingstillämpningar För VRF-utomhusenhet


Funktioner

Flera temperaturgivare styr optimalt en luftbehandlingsenhet och en fläktkonvektorenhet.

När den är ansluten till en lufthanteringsenhet (AHU, Air Handling Unit) styrs temperaturen på tilluften av en urladdningssensor.

När den är ansluten till en fläktkonvektorenhet (FCU, Fan Coil Unit) styrs rumstemperaturen av en temperaturgivare för returluft.

Används som en del av ett VRF-system

Har stöd för en mängd olika kapacitetsklasser

 • Två EEV-enheter kan anslutas parallellt med enheter med stor kapacitet på upp till 20 hk (50 kW). (Separationsrör UTP-LX180A krävs)
 • Anslutningsbart kapacitetsområde: 5 till 50 kW

En mängd olika styralternativ som uppfyller tillämpningskraven

Central styrning som aktiveras av våra VRF-styrenheter eller centrala styrenheter

Central styrning från externa styrenheter

Sammanfattning av funktioner

Ingångar

 • På/Av
 • Inställningstemperatur
 • Kapacitetsbehov
 • Driftlägen för uppvärmning och kylning
 • Felinformation

Utgångar

 • På/av-indikering
 • På/av-indikering för fläkt
 • På/av-indikering för termostat
 • Avfrostningsindikering
 • Felindikering

MODBUS®-omvandlare

Kan styras via en MODBUS®-aktiverad BMS med hjälp av ett valfritt gränssnitt.

Installationskrav

 • Anslutningsbar VRF-serie: J-IIS, J-II, V-II, VR-II
 • Kapacitetsområde för anslutningsbara DX-kit-system: 50 till 100 % av en utomhusenhets kapacitet
 • Kapacitetsområde för anslutningsbara DX-kit-system med inomhusenheter: 30 % eller mindre av en utomhusenhets kapacitet
 • Max. kabellängd från en styrenhet: 10 m
 • Max. rörlängd mellan en EEV-enhet och en inomhusenhet: 5 m
 • Installation utomhus: En styrenhet (klass IP54) och en EEV-enhet kan installeras utomhus.

Separationsrör som tillval för anslutning av två EEV-enheter: UTP-LX180A

Anslutningsbar kapacitet
Rör- och kabellängd