DX-sats för luftbehandlingstillämpningar För single split-utomhusenhet

UTY-XDZX

Modeller

UTY-XDZX

Funktioner

Flexibel anslutning

Med den här satsen kan du ansluta till utrustning från tredje part. Den här styrenheten kan även användas tillsammans med Fujitsu General single split-utomhusenheter, vilket är en perfekt lösning när en fristående luftbehandlingsenhet behövs.

Flexibel anslutning

Har stöd för en mängd olika kapacitetsklasser

Kan ansluta stora volymer inom intervallet 3,5 till 22,0 kW (nominellt)

Har stöd för en mängd olika kapacitetsklasser

Med mobila enheter kan du använda dem var du än är

Kan fjärrstyras och hanteras med din smartphone eller surfplatta.

Med mobila enheter kan du använda dem var du än är

Sammanfattning av funktioner

Ingångar

  • På/Av
  • Driftlägen för uppvärmning och kylning
  • Kapacitetsbehov (analog 0 till 10 V)
  • Värmeväxlartemperatur

Utgångar

  • Status för kompressor, avfrostare och fel (spänningsfria reläer)
  • Statusindikator med LED

Styrning av trådlöst LAN

Trådlös LAN-kontroll via molnanslutning möjliggör säker fjärrövervakning och -styrning var som helst.

Enkel installation

  • Kompakt monterbart hölje med DIN-skena för enkel installation
  • Ingen expansionsenhet krävs
  • Ingen separat extern strömförsörjning krävs
Enkel installation