Väggfäste för split-system Standard-serien (högeffektiv och stora rum)

Modeller

230 V enfas
ASYG18KMTE
ASYG24KMTE

Funktioner

Enastående energibesparande prestanda

Enastående energieffektivitet uppnås genom användning av en högeffektiv lambda-värmeväxlare, en stor tvärströmsfläkt och R32-köldmedium.

Hybridvärmeväxlare

Den högeffektiva, stora hybridvärmeväxlaren uppnår de bästa SEER- och SCOP-värdena i sin klass.

Ø107 stor tvärströmsfläkt

Den stora fläkten genererar effektivt luftvolym även vid minskad effekt.

Styrning med smart enhet (tillval)

Med tillvalet trådlös LAN-adapter installerad i luftkonditioneringen kan du styra den var som helst ifrån med din smarta enhet. Installation av adaptern kräver inget tekniskt arbete.

Du måste installera appen AIRSTAGE Mobile på din smarta enhet för att kunna styra luftkonditioneringen

Enkel åtkomst till flänsrörets anslutning

Installation när det vänstra utloppsrörnätet är enklare genom att det går att ta bort den nedre luckan på inomhusenhetens chassi. Installation när det mittre utloppsrörnätet är enklare genom ändring av väggkrokfästets konstruktion.

Stort installationsutrymme Enkel installation. Ström: 48,7 mm, NYTT: 111,5mm