Multi split-system (luftkonditionering) Förklaring av funktioner

Energibesparande funktioner

Save Occupancy sensor

The Occupancy sensor detects the movement of people in the room and determines whether to switch to energy saving operation.

Occupancy sensor control

The Occupancy sensor (option) detects movement of people in the room and decides whether to save energy or stop the unit.

Ekonomidrift

Termostatinställningen justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning.

Inställning av temperaturområdesbegränsning

Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö.

Automatisk återgång till inställd temperatur

Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående inställd temperatur.

Funktioner för komfort

Effektdiffusor

An additional louver that opens based on input from monitoring sensors to quickly enhance immediate comfort needs.

Kraftfull drift

Operation at maximum air flow and compressor speed, that quickly makes the room comfortable.

10 °C värme

Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt.

Outdoor unit low noise operation

The noise level of the outdoor unit can be selected.

Automatisk växling

Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kylläget baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen.

Ventilationsgaller upp/ned

Det vertikala ventilationsgallret svänger automatiskt upp och ned.

Automatisk dubbel svängningsrörelse

Complex swing action of the louver enables automatic swing in both the left/right and up/down directions.

Automatisk fläkthastighet

Mikrodatorn justerar automatiskt luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen.

Automatisk omstart

I händelse av ett tillfälligt strömavbrott startas luftkonditionering om i samma driftsläge som tidigare när strömförsörjningen är återställd.

Anslutningsbar friskluftskanal

Tar in utomhusluft genom att en lokalt inköpt kanal fästs på friskluftsutstötaren, samt en tillvalsdel.

Friskluftsintag

Frisk luft kan tas in av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet.

Anslutningsbar fördelningskanal

Lokalt inköpta grenkanaler kan anslutas till systemet för att fördela luftflödet.

Individuell styrning av luftflödesriktningen

Varje ventilationsgaller på en 4-vägskassettyp kan styras individuellt för att ge ett behagligt luftflöde.

Praktiska funktioner

Timer för automatisk avstängning

Stängs automatiskt av när en fast tidsperiod har förflutit från driftstart.

Insomningstimer

En mikrodator ändrar gradvis rumstemperaturen automatiskt så att du kan sova bekvämt.

Programtimer

Med den här digitala timern kan du välja ett av fyra alternativ: PÅ, AV, PÅ » AV eller AV » PÅ.

Veckotimer

Olika på/av-tider kan ställas in för varje dag.

Veckotimer

Olika på/av-tider kan ställas in för varje dag.

Veckotimer och temperaturåterställningstimer

Veckotimer och temperaturåterställningstimer kan ställa in temperaturen för två tidsintervall och för varje veckodag.

Filterskylt

Anger filtrets rengöringsperiod genom att blinka.

Externt fel utgång

Extern på/av-ingång för Special Cooling

Special Cooling är en funktion som stöder funktionen Multi System Control.

Styrning av trådlöst LAN

Med WLAN-adaptern (tillval) kan luftkonditioneringen styras via en smartphone eller surfplatta utanför hemmet.

Multi System Control

Operation using "Lead Lag Operation", "Back up operation", "Lag Operation" is possible. (Page C-011)

Rena funktioner

Jondeodoriseringsfilter

Filtret deodoriserar genom att kraftfullt sönderdela absorberade lukter med hjälp av oxiderande och luktreducerande effekter av joner som bildas av extremt fin partikelkeramik.

Apple-katekinfilter

Apple-katekinfiltret använder statisk elektricitet för att rena luften från fina partiklar och damm.

Filter med lång livslängd

Tvättbar panel

Frontpanelen är enkel att ta bort för enkelt underhåll.

Silverjonfilter

Installation

Automatisk luftflödesjustering

Avgör vilken luftflödesnivå som krävs för varje tillämpning och justerar volymen automatiskt.

Dräneringspump som standard

Blue Fin

Refrigerant cycle monitor

The values of each sensor and actuator can be displayed, and the status of the refrigeration cycle can be checked.

Modell som helt går på likström