Split DHW integrerad typ Comfort-serien R32 WGYA100ML3 / WOYA100KLT

Hydraulenhet :
WGYA100ML3
Utomhusenhet :
WOYA100KLT
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Hög temperatur på utloppsvatten
  • Hög COP


Specifikationer

Kapacitetsområde 10
7 °C/35 °C golvvärme *1 Uppvärmningskapacitet 9.50 kW
Ineffekt 2.11 kW
COP 4.5
2°C/35 °C golvvärme *1 Uppvärmningskapacitet 9.30 kW
Ineffekt 3.08 kW
COP 3.02
-7°C/35 °C golvvärme *1 Uppvärmningskapacitet 8.90 kW
Ineffekt 3.36 kW
COP 2.65
Bläddra

Egenskaper för uppvärmning av utrymmen *2

Temperaturtillämpning 55 °C 35 °C
Energieffektivitetsklass A++ A+++
Nominell värmeeffekt 8 kW 9 kW
Energieffektivitet för uppvärmning av ett säsongsutrymme (ηs) 130 % 178 %
Årlig energiförbrukning 5,083 kWh 3,875 kWh
Ljudeffektnivå Hydraulisk inomhusenhet 40 dB(A)
Utomhusenhet 62 dB(A)
Bläddra

Egenskaper för varmvatten för hushåll *2

Belastningsprofil L
Energieffektivitetsklass A+
Energieffektivitet (ηwh) 130 %
Årlig energiförbrukning 793 kWh
Bläddra

Specifikationer för hydraulisk inomhusenhet

Strömkälla Fas 1 ø
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Nettomått Höjd 1,863 mm
Bredd 648 mm
Djup 700 mm
Nettovikt 145 kg
Vattencirkulation Min./Max. 13.2 / 30.0 L/min
DHW-kapacitet 190 L
Varmvattenberedarens kapacitet 1.5 kW
Bufferttankens kapacitet 16 L
Expansionskärlets kapacitet 8 L
Temperaturområde för utloppsvatten Max. 55 °C
Diameter på vattenrörets anslutning Flöde Ø 25.4 mm
Retur Ø 25.4 mm
Reservvärmare Kapacitet 3.0 ( ) kW
Bläddra

Specifikationer för utomhusenheter

Strömkälla Fas 1 ø
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Ström Max. 19.0 A
Nettomått Höjd 998 mm
Bredd 940 mm
Djup 320 mm
Nettovikt 62 kg
Köldmedium (Global uppvärmningspotential) R32 (675)
Köldmediepåfyllning 1.63 kg
Extra köldmediepåfyllning 20 g/m
Anslutningsrörets diameter Vätska Ø 9.52 mm
Gas Ø 15.88 mm
Rörlängd Min./Max. 3 / 30 m
Förladdning 20 m
Höjdskillnad Max. - 20 m
Driftsområde Uppvärmning -20 till 35 °C
Bläddra

Mått

Hydraulenhet : WGYA100ML3

Hydraulic Indoor Unit

Utomhusenhet : WOYA100KLT

Outdoor Unit

Tillvalsdelar

Andra kretssatsen
UTW-KZDXE
Anslutningssats för varmvattenberedare
UTW-KBDXD
Balanseringskärl
UTW-TEVXA
Poolkit
UTW-KSPXD
Värmeväxlare för poolkit
UTW-ESPXA
Förlängningssats för reglering
UTW-KREXD
Kylsats
UTW-KCLXD
Dräneringstråg
UTW-KDPXB
Sekundär kaskadsats (LPB-klämma medföljer)
UTW-KCSXE
Primär kaskadsats (LPB-klämma medföljer)
UTW-KCMXE
HMI-kit
UTW-KHMXE
Fjärrstyrenhet
UTW-C74TXF
Fjärrstyrenhet
UTW-C74HXF
Fjärrstyrenhet
UTW-C78XD
Fjärrstyrenhet
UTW-C78XD-E
Rumstermostat
UTW-C55XA
Rumstermostat
UTW-C58XD
Sändare för utomhusgivare
UTW-MOSXD
RF-modul
UTW-MRCXD
Webbserver
UTW-KW1XD
Webbserver
UTW-KW4XD
LPB-klämma
UTW-KL1XD
MODBUS®-klämma
UTW-KMBXE
Basvärmare
UTW-HAMXE
Basvärmare
UTW-HAMXF
Service Tool (OCI700-adapter ingår)
UTW-KSTXD
Service Tool-programvara
UTW-KPSXD
Reservvärmarsats
UTW-KBHXL
UTW-KDWXD (extern), UTW-T20XA UTW-T30XA, UTW-T30XD:
DHW-drift är möjlig utan DHW-kit och DHW-tank.
UTW-KHMXE,UTW-C74TXF,UTW-C74HXF:
19 språk ingår, ingen separat östeuropeisk fjärrkontroll behövs. C74TXF: Inbyggd rumstemperaturgivare C74HXF: Inbyggd rumstemperatur- och fuktighetsgivare
UTW-C78XD-E:
Östeuropeiska språk (engelska, tjeckiska, slovakiska, polska, turkiska, ungerska, ryska, slovenska, grekiska, serbiska)
UTW-KSTXD:
UTW-KL1XD krävs för anslutningen.
UTW-KPSXD:
UTW-KW1XD eller UTW-KW4XD krävs för anslutningen.
UTW-KMBXE:
Ytterligare tillvalsdel krävs