Split-typ High Power-serien WSYK160DG9 / WOYK160LCTA

Hydraulic unit and outdoor unit

Hydraulenhet :
WSYK160DG9
Utomhusenhet :
WOYK160LCTA
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Hög temperatur på utloppsvatten
  • Hög COP
  • Individuell styrning i två zoner
  • Automatisk styrning av värmekurva
  • Hög hållbarhet
  • Nöddrift


Specifikationer

Kapacitetsområde 16
7 °C/35 °C golvvärme *1 Uppvärmningskapacitet 15.17 kW
Ineffekt 3.70 kW
COP 4.1
2°C/35 °C golvvärme *1 Uppvärmningskapacitet 13.50 kW
Ineffekt 4.34 kW
COP 3.11
-7°C/35 °C golvvärme *1 Uppvärmningskapacitet 13.50 kW
Ineffekt 5.40 kW
COP 2.5
Bläddra

Egenskaper för uppvärmning av utrymmen *2

Temperaturtillämpning 55 °C 35 °C
Energieffektivitetsklass A+ A+
Nominell värmeeffekt 13 kW 14 kW
Energieffektivitet för uppvärmning av ett säsongsutrymme (ηs) 117 % 149 %
Årlig energiförbrukning 9062 kWh 7408 kWh
Ljudeffektnivå Hydraulisk inomhusenhet 46 dB(A)
Utomhusenhet 71 dB(A)
Bläddra

Specifikationer för hydraulisk inomhusenhet

Strömkälla Fas 3 N
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Nettomått Höjd 800 mm
Bredd 450 mm
Djup 457 mm
Nettovikt 42 kg
Vattencirkulation Min./Max. 27.4 / 54.8 L/min
Bufferttankens kapacitet 16 L
Expansionskärlets kapacitet 8 L
Temperaturområde för utloppsvatten Max. 60 °C
Diameter på vattenrörets anslutning Flöde Ø 25.4 mm
Retur Ø 25.4 mm
Reservvärmare Kapacitet 9.0 (3.0kW×3pcs.) kW
Bläddra

Specifikationer för utomhusenheter

Strömkälla Fas 3 N
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Ström Max. 10.5 A
Nettomått Höjd 1,290 mm
Bredd 900 mm
Djup 330 mm
Nettovikt 99 kg
Köldmedium (Global uppvärmningspotential) R410A (2,088)
Köldmediepåfyllning 2.50 kg
Extra köldmediepåfyllning 50 g/m
Anslutningsrörets diameter Vätska Ø 9.52 mm
Gas Ø 15.88 mm
Rörlängd Min./Max. 5 / 20 m
Förladdning 15 m
Höjdskillnad Max. 15 m
Driftsområde Uppvärmning -25 till 35 °C
Bläddra
*1:
Uppvärmningskapacitet, ineffekt och COP mäts med standarden EN14511. Verkliga användningsmiljöer, t.ex. uppvärmningsutrustningens driftlägen, rumstemperatur och styrenhetsinställningar, kan skapa skillnader i värden mellan dessa fabriksspecifikationer och faktiska prestandaegenskaper.
*2:
Information om ErP kan hämtas från vår webbplats på www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.

Mått

Hydraulenhet : WSYK160DG9

Hydraulic Indoor Unit

Utomhusenhet : WOYK160LCTA

Outdoor Unit

Tillvalsdelar

Andra kretssatsen
UTW-KZSXE
Anslutningssats för varmvattenberedare
UTW-KBSXD
Balanseringskärl
UTW-TEVXA
DHW-kit
UTW-KDWXD (extern)
DHW-tank
UTW-T20XA (200 l)
DHW-tank
UTW-T30XA (300 l)
DHW-tank
UTW-T30XD (300 l)
Cirkulationspump
UTW-PHFXD
Poolkit
UTW-KSPXD
Värmeväxlare för poolkit
UTW-ESPXA
Kylsats
UTW-KCLXD
Förlängningssats för reglering
UTW-KREXD
Lågbrussats
UTW-KLNXE
Primär kaskadsats (LPB-klämma medföljer)
UTW-KCMXE
Sekundär kaskadsats (LPB-klämma medföljer)
UTW-KCSXE
HMI-kit
UTW-KHMXE
Fjärrstyrenhet
UTW-C74TXF
Fjärrstyrenhet
UTW-C74HXF
Fjärrstyrenhet
UTW-C78XD
Fjärrstyrenhet
UTW-C78XD-E
Rumstermostat
UTW-C55XA
Rumstermostat
UTW-C58XD
Sändare för utomhusgivare
UTW-MOSXD
RF-modul
UTW-MRCXD
Webbserver
UTW-KW1XD
Webbserver
UTW-KW4XD
LPB-klämma
UTW-KL1XD
MODBUS®-klämma
UTW-KMBXE
Basvärmare
UTW-HAMXE
Basvärmare
UTW-HAMXF
Service Tool (OCI700-adapter ingår)
UTW-KSTXD
Service Tool-programvara
UTW-KPSXD
externa anslutningssatser
UTY-XWZXZ2
UTW-KHMXE,UTW-C74TXF,UTW-C74HXF:
19 språk ingår, ingen separat östeuropeisk fjärrkontroll behövs. C74TXF: Inbyggd rumstemperaturgivare C74HXF: Inbyggd rumstemperatur- och fuktighetsgivare
UTW-C78XD-E:
Östeuropeiska språk (engelska, tjeckiska, slovakiska, polska, turkiska, ungerska, ryska, slovenska, grekiska, serbiska)
UTW-KSTXD:
UTW-KL1XD krävs för anslutningen.
UTW-KPSXD:
UTW-KW1XD eller UTW-KW4XD krävs för anslutningen.
UTW-KMBXE:
Ytterligare tillvalsdel krävs