FUJITSU GENERAL-koncernen FUJITSU GENERAL Way

NYA FUJITSU GENERAL Way

Vårt uppdrag

– Leva tillsammans för vår framtid –

Genom innovation och teknik levererar vi en ljusare framtid med sinnesro till våra kunder och till samhällen runt om i världen.

Vår filosofi

– Agera spontant –

Vi tar oss an nya utmaningar genom att investera i oss själva för personlig utveckling och genom kontinuerlig kreativitet med en spontan attityd.

– Utveckla vårt team –

Vi respekterar och värdesätter våra medarbetare och optimerar deras förmågor genom att främja kultur och mångfald, och genom att använda en samarbetsform som fokuserar på kommunikation.

– Värdeintegritet –

För att uppnå våra mål agerar vi alltid med integritet och gemensam etik.

Uppförandekod

  • Vi respekterar mänskliga rättigheter.
  • Vi följer alla lagar och bestämmelser.
  • Vi agerar rättvist i våra affärsförbindelser.
  • Vi skyddar och respekterar immateriella rättigheter.
  • Vi upprätthåller sekretess.
  • Vi använder inte vår ställning i organisationen för personlig vinning.