FUJITSU GENERAL-koncernen Verksamhet inom informations- och kommunikationssystem

Beredskapssystem för brand och katastrofer

Vi erbjuder kommuner totallösningar för brand- och katastrofberedskap. Vi erbjuder, tillverkar, levererar och underhåller brandberedskapssystem som skyddar invånares liv och egendom samt katastrofberedskapssystem som säkerställer medborgarnas trygghet och säkerhet.

Vårt brandberedskapssystem är utformat för att tillhandahålla en ledningscentral med omfattande information, t.ex. den första uppringarens plats, kortaste vägen till platsen, det utskickade räddningsteamets bekräftade gruppering och utrustning och de bekräftade förhållandena på platsen, för att hjälpa centralen att ge snabba och exakta instruktioner till brandmän som kommer till platsen.

Vårt katastrofberedskapssystem möjliggör tillförlitlig digital överföring av viktig information – ljudsändning, bilder och texter. Våra system används i kommuner runt om i landet som en del av avancerade katastrofberedskapssystem.

System för att förebygga brand och katastrofer

Handhållna radiokommunikationsenheter

Vi var en av de första i branschen att börja använda digital signalbehandling för modulerings- och demoduleringskretsar i handhållna radiokommunikationsenheter för att minska antalet komponenter i dem och uppnå bättre prestanda och tillförlitlighet.

2017 minskade vi storleken på en handhållen enhet (på bilden) till två tredjedelar av dess föregångare för att den ska fungera med mindre batterikraft. Vi fortsätter att arbeta med nya produkter som använder digital behandling för modulering, demodulering och högfrekvenförstärkning.

Branschens första produkter

2002: Digitalt radiokommunikationssystem för kommunalt kriskommunikationsnätverk

2010: Digitalt radiokommunikationssystem för brand- och krisberedskap

Liten handhållen radiokommunikationsenhet

System för den privata sektorn

Vi förser företagskunder med servicelösningar som uppfyller deras specifika behov i rätt tid.

Lösningar för restaurangverksamhet

Vi tillhandahåller totallösningar för restaurangverksamhet som omfattar administration, t.ex. orderläggning, hantering av lager och personalnärvaro samt utåtriktad verksamhet, t.ex. POS-beställningssystem.

Dessutom erbjuder vi restaurangerna BPO*-tjänster som hjälper till att visualisera, effektivisera och standardisera verksamheten för att uppnå högre produktivitet samtidigt som personalen kan arbeta med mer flexibla scheman.

*
Outsourcing av affärsprocesser (BPO, Business Process Outsourcing) är en metod för att outsourca en del av ett företags verksamhetsprocesser till en extern leverantör av specialiserade tjänster.

Smartphone-baserat beställningssystem

POS-system för restauranger

Lösningar för hantering av öppenvårdspatienter

Vi erbjuder ett system som är kopplat till öppenvårdspatienters elektroniska journaler som hålls av ett sjukhus och vägleder dem genom mottagning, undersökning, betalning och upphämtning av läkemedel när de besöker ett sjukhus för behandling.

Vi tillhandahåller även ett skärmbaserat vägledningssystem och personsökare för patienter för användning på ett sjukhus.

Skärmbaserat vägledningssystem för patienter kopplat till elektroniska journaler och personsökarsystem för patienter som fungerar med smartphones

Lösningar för fruktsorteringsverksamhet

Vi levererar en mängd information som genereras på en fruktsorteringsanläggning på ett sätt som är skräddarsytt efter kundernas individuella behov. Vi samlar också in omfattande information från fruktsorteringsmaskiner i anläggningen och lagrar och levererar den till kunden.