Σειρά μονάδων εσωτερικού χώρου συστημάτων AIRSTAGE™ VRF Επιδαπέδια

Επιδαπέδια

Μονοφασικό 230 V
ABYA012GTEH
ABYA014GTEH
ABYA018GTEH
ABYA024GTEH

Επιδαπέδιο μικρών διαστάσεων


Επιδαπέδιο μικρών διαστάσεων (εξωτερικό EEV)