Systemy AIRSTAGE VRF – linia jednostek wewnętrznych Kaseta

230 V 1-fazowy
AUXS018GLEH
AUXS024GLEH

Typ standardowy Compact Grid


Kaseta Circular Flow (typ wąski)


Kaseta Circular Flow (typ duży)


Typ z przepływem jednokierunkowym