FUJITSU GENERAL Group Kontrola jakości

Zapewnienie jakości produktów

Wszystkie zakłady Fujitsu General posiadają certyfikat ISO 9001 i działają w oparciu o ujednolicony system kontroli jakości. Dostarczamy klientom na całym świecie wysokiej jakości produkty, które przeszły rygorystyczne kontrole jakości.

Kontrola odbiorcza części

Od wszystkich naszych dostawców części wymagamy przedstawienia raportów z testów, aby mieć pewność, że wszystkie otrzymane od nich części spełniają nasze standardy jakości. Nasz wewnętrzny dział testów kontroluje przychodzące części, aby zapewnić ich zgodność z dyrektywą RoHS wymaganą przez UE. Przeprowadzamy również kontrolę 100% podstawowych części, aby zapobiec dostawaniu się wadliwych elementów na linie montażowe.

Kontrola jakości produktów

Przeprowadzamy rygorystyczne kontrole jakości we wszystkich procesach produkcyjnych realizowanych w naszych zakładach.

W celu utrzymania wysokiej jakości naszych produktów inspektorzy sprawdzają ich jakość na wszystkich odcinkach linii produkcyjnych.

Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

5 zagranicznych spółek produkcyjnych Grupy posiada indywidualne certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

11 zagranicznych spółek handlowych Grupy posiada certyfikat ISO 14001.

Ośrodek badań nad technologią systemów klimatyzacji

Zaawansowane laboratorium inżynieryjne

Pracujemy nad optymalizacją procesów próbnej produkcji i oceny produktów o wysokiej jakości, wydajności i komforcie, wykorzystując do tego dane i symulacje, które wizualizują działanie klimatyzatorów w zakresie przepływu powietrza, hałasu, wibracji itd. Oprócz opracowywania tradycyjnych technologii, takich jak regulacja temperatury i przepływu powietrza w pomieszczeniach, pracujemy również nad rozwijaniem nowych aspektów technologii, które pozwolą na zwiększenie komfortu użytkowników. Osiągamy to poprzez wprowadzanie szeregu usprawnień w oparciu o związek między odczuwalną temperaturą a uczuciem ciepła i zimna dla każdej części ciała przy wykorzystaniu manekinów termicznych i obiektów badawczych.

film — Zaawansowane laboratorium inżynieryjne — Ośrodek badań nad technologią systemów klimatyzacji

Dźwięk — 0:50

Zaawansowane placówki i urządzenia badawcze

Próby eksploatacyjne

Badanie przepływu powietrza

film — Badanie przepływu powietrza — Próby eksploatacyjne — Kontrola jakości

Dźwięk — 0:44

Badanie kalorymetryczne

film — Badanie kalorymetryczne — Próby eksploatacyjne — Kontrola jakości

Dźwięk — 0:36

Badanie hałasu

film — Badanie hałasu — Próby eksploatacyjne — Kontrola jakości

Dźwięk — 0:39

Badania niezawodności

Próba środowiskowa
film — Próba środowiskowa — Badania niezawodności — Kontrola jakości

Dźwięk — 0:33

Badanie w warunkach natrysku wody

Badanie transportowe i obsługowe

Wytrzymałość opakowania
film — Wytrzymałość opakowania — Badanie transportowe i obsługowe — Kontrola jakości

Dźwięk — 0:37

Próba wibracyjna

film — Próba wibracyjna — Badanie transportowe i obsługowe — Kontrola jakości

Dźwięk — 0:32

Próba zrzutowa

film — Próba zrzutowa — Badanie transportowe i obsługowe — Kontrola jakości

Dźwięk — 0:44

Laboratorium badawcze

Wieża do badania z różnicą wysokości (60 metrów wysokości)

Wieża testowa o wysokości 60 m służy do przeprowadzania testów montażowych w warunkach, w których różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną klimatyzatora jest znaczna.

film — Wieża do badania z różnicą wysokości (60 metrów wysokości) — Laboratorium badawcze

Dźwięk — 0:28

Fujitsu General EMC Laboratory Limited

film — Fujitsu General EMC Laboratory Limited — Laboratorium badawcze — Kontrola jakości

Dźwięk — 0:39