FUJITSU GENERAL Group Przesłanie prezesa

Wspólne życie dla naszej przyszłości

Odgrywamy zasadniczą rolę w dążeniu do zapewnienia społeczeństwu wygody, bezpieczeństwa i poczucia pewności poprzez oferowanie nowej wartości istotnej dla klientów i ogółu społeczeństwa.

Pod koniec 2018 roku zaktualizowaliśmy naszą filozofię korporacyjną – „FUJITSU GENERAL Way”.

Dziś prowadzimy działalność w świecie VUCA – zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym (ang. volatile, uncertain, complex and ambiguous) Aby odnieść sukces w tych trudnych czasach, uaktualniliśmy naszą filozofię korporacyjną i ponownie zdefiniowaliśmy, gdzie chcemy być, misję, którą musimy wypełnić dla dobra klientów i społeczeństwa, wartość, którą oferujemy oraz kluczowe pojęcia, które są dla nas cenne w dążeniu do wypełnienia misji. Ta zaktualizowana filozofia korporacyjna służy jako drogowskaz dla każdego pracownika, który musi podążać za nią, aby poradzić sobie w coraz bardziej wymagającym środowisku biznesowym.

Od momentu powstania w 1936 roku firma Fujitsu General była liderem innowacji technologicznych i wprowadziła na rynek szereg przełomowych produktów, w których zastosowano pierwsze na świecie i pierwsze w branży technologie opracowane we własnym zakresie. Obecnie mamy trzy główne linie biznesowe — klimatyzatory, systemy informatyczne i komunikacyjne oraz urządzenia elektroniczne — i wszystkie z nich osiągają dobre wyniki. Zamiast koncentrować się wyłącznie na osiąganiu wyników krótkoterminowych, będziemy zawsze patrzeć na 10–20 lat w przyszłość, aby stać się grupą korporacyjną, która stale oferuje nowe wartości i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu społeczeństwu wygody, bezpieczeństwa i pewności.

Zobowiązujemy się do angażowania ludzi na całym świecie i naszych cennych pracowników, aby utorować przyszłym pokoleniom drogę do świetlanej przyszłości.

Etsuro Saito

Prezes zarządu i dyrektor zarządzający

FUJITSU GENERAL LIMITED