Inteligentne i wygodne sterowanie

Nawigacja i ustawienia

 • Wybór z menu ogrzewania
 • Ustawianie programowalnego regulatora czasowego

Duży panel LCD

 • Wyświetla status działania
 • Wyświetla komunikaty o błędach
 • Wiadomości w postaci zwykłego tekstu

Łatwe do ustawienia tryby pracy

 • Wybór trybu ogrzewania i ustawienie temperatury wody

Ustawienie trybu ogrzewania

Tryb automatyczny

Umożliwia automatyczne przełączanie między trybem komfortu a trybem ograniczonym w zależności od temperatury zewnętrznej.

Tryb komfortowy

Utrzymuje temperaturę pokojową na komfortowym poziomie.

Tryb ograniczony

Utrzymuje temperaturę pokojową na niższym poziomie.

Tryb ochrony

Włącza ochronę przed mrozem w trybie gotowości.

Automatyczne sterowanie krzywą grzewczą

Sterowanie krzywą grzewczą odbywa się automatycznie na podstawie temperatury zewnętrznej i nastawy temperatury. Temperaturę można wyregulować, gdy jest zbyt wysoka lub zbyt niska.

Programowalny regulator czasowy

 • Można łatwo ustawić godziny wł./wył.
 • Dla każdego ustawienia wł./wył. można wybrać tryb pracy.

Tygodniowy regulator czasowy

 • Umożliwia ustawienie do 3 ustawień wł./wył. na dzień.
 • Umożliwia indywidualne ustawienia dla każdego dnia tygodnia.

Regulator czasowy dni wolnych od pracy

 • Umożliwia ustawienie do 8 ustawień wł./wył.
 • Podczas dłuższej nieobecności w domu w okresie zimowym system zapobiega zamarznięciu pomieszczenia lub całego domu.

Automatyczne przełączanie

Po wybraniu trybu chłodzenia system w zależności od temperatury zewnętrznej automatycznie przełącza się między trybami chłodzenia i ogrzewania, może więc pełnić funkcję klimatyzatora całorocznego.

Pilot zdalnego sterowania — rozszerzenie

Dostępnych jest wiele różnych opcjonalnych pilotów zdalnego sterowania. Systemem można również zdalnie sterować za pośrednictwem Internetu. Te opcje zaspokoją wszystkie potrzeby wynikające z trybu życia użytkowników.