Systemy Air-to-Water pompa ciepła Split DHW Integrated seria Super High Power


Funkcje

Wysoka temperatura wody wypływającej

Temperatura wypływającej wody może być utrzymywana na poziomie 60°C bez użycia podgrzewacza zapasowego, nawet gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C. System może dostarczać wodę o temperaturze 55°C bez podgrzewacza zapasowego przy temperaturze zewnętrznej -22°C.

Wysoki współczynnik wydajności (COP)

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs)

Pompy ciepła systemów Air-to-Water pompa ciepła pracują bardziej wydajnie i zużywają mniej energii niż tradycyjne systemy grzewcze.

Warunki: Temp. zewnętrzna 7°C; temperatura ogrzewania 35°C

2-strefowe sterowanie indywidualne

2-strefowe sterowanie indywidualne, na przykład 2 strefy ogrzewania podłogowego lub połączenie 1 strefy ogrzewania podłogowego i 1 strefy grzejników

* Wymagane części opcjonalne

Automatyczne sterowanie krzywą grzewczą

Automatyczna regulacja temperatury według krzywej grzewczej (w zależności od nawiewnika i temperatury zewnętrznej)