Wentylacja Zestaw DX Kit do zastosowań obsługi powietrza


Funkcje

Zastosowanie wielu czujników temperatury pozwala optymalnie sterować centralą klimatyzacyjną i jednostką FCU.

Po podłączeniu do jednostki centralnej (AHU) temperaturę powietrza zasilającego kontroluje czujnik rozładowania.

Po podłączeniu do klimakonwektora (FCU) temperaturą w pomieszczeniu steruje czujnik temperatury powietrza powrotnego.

Zastosowanie w ramach systemu VRF

Obsługa szerokiego zakresu klas wydajności

 • Dwa moduły EEV mogą być podłączone równolegle do jednostek o dużej wydajności do 20 KM (50 kW). (Wymagana rura rozdzielająca UTP-LX180A)
 • Zakres mocy podłączanych urządzeń: Od 5 do 50 kW

Różnorodność opcji sterowania spełniających wymagania zastosowania

Centralne sterowanie poprzez nasze sterowniki VRF lub sterowniki centralne

Centralne sterowanie z zewnętrznych sterowników

Podsumowanie funkcji

Wejścia

 • Wł./Wył.
 • Ustawianie temperatury
 • Zapotrzebowanie na moc
 • Tryby pracy ogrzewania i chłodzenia
 • Informacje o usterce

Wyjścia

 • Sygnalizacja wł./wył.
 • Sygnalizacja wł./wył. wentylatora
 • Sygnalizacja wł./wył. termostatu
 • Sygnalizacja odszraniania
 • Sygnalizacja usterki

Konwerter MODBUS®

Może być sterowany przez BMS z obsługą MODBUS® za pomocą opcjonalnego interfejsu.

Wymagania instalacyjne

 • Podłączane modele serii VRF: J-IIS, J-II, V-II, VR-II
 • Zakres mocy podłączanych systemów DX Kit: 50 do 100% mocy jednostki zewnętrznej
 • Zakres mocy podłączanych systemów DX Kit z jednostkami wewnętrznymi: 30% lub mniej moc jednostki zewnętrznej
 • Maks. długość okablowania od modułu sterującego: 10 m
 • Maks. długość instalacji rurowej pomiędzy modułem EEV a jednostką wewnętrzną: 5 m
 • Instalacja na zewnątrz: Moduł sterujący (klasa IP54) i moduł EEV mogą być zainstalowane na zewnątrz.

Opcjonalna rura rozdzielająca do podłączenia 2 modułów EEV: UTP-LX180A

Możliwość połączenia
Długość instalacji rurowej i okablowania