Systemy AIRSTAGE VRF Wspólne cechy

08:38

Wyższa efektywność energetyczna

Znacznie większa wydajność została osiągnięta dzięki zastosowaniu podwójnej sprężarki rotacyjnej z zasilaniem prądem stałym, technologii falownikowej oraz dużego wymiennika ciepła.

Funkcje oszczędzania energii

Tryb ekonomiczny

Tryb ekonomiczny można ustawić za pomocą pilota zdalnego sterowania. Uprzednio ustawiona temperatura jest automatycznie zastępowana krok po kroku w miarę upływu czasu.

Ustawianie ograniczenia zakresu temperatury

Ustawia minimalne i maksymalne limity temperatury w pomieszczeniu, aby zapewnić optymalną równowagę między energooszczędnością a komfortem.

Regulator czasowy automatycznego wyłączania

 • Jednostka wewnętrzna wyłącza się automatycznie po upływie określonego czasu od włączenia regulatora czasowego.
 • Można określić żądany przedział czasowy dla regulatora czasowego automatycznego wyłączenia.

Tryb redukcji wydajności

Wydajność działania można zmniejszyć o 5 stopni względem wydajności znamionowej. W tym trybie pobór mocy jest obniżany i zmniejsza się maksymalne obciążenie jednostki.

Wyższy komfort

Precyzyjne sterowanie przepływem czynnika chłodniczego

Połączenie sterowania falownikiem prądu stałego i indywidualnego sterowania elektronicznymi zaworami rozprężnymi jednostki wewnętrznej umożliwia precyzyjne i płynne sterowanie przepływem czynnika chłodniczego. Zaletą jest możliwość zmiany ustawienia temperatury w pomieszczeniu w górę lub w dół w odstępach co 0,5°C.

Automatyczne przełączanie

Klimatyzator automatycznie przełącza się między trybami chłodzenia i ogrzewania w zależności od ustawionej temperatury i temperatury w pomieszczeniu.

Cicha praca

Dwa tryby niskiego poziomu hałasu mogą być przełączane automatycznie między trybem, w którym priorytet ma niski poziom hałasu, a trybem, w którym priorytet ma wydajność, w zależności od temperatury w pomieszczeniu i temperatury na zewnątrz. Ta funkcja może być sterowana poprzez zewnętrzne wejście jednostki zewnętrznej lub sterownik systemowy.

Elastyczność konstrukcji

Maks. dozwolona długość instalacji rurowej: 1 000 m

Seria V-III i seria V-II AIRSTAGE

Największa w klasie maksymalna dopuszczalna długość instalacji rurowej wynosząca 1000 m zwiększa elastyczność instalacji w różnych budynkach.

*1.
Maksymalna długość instalacji rurowej dla serii VR-II, V-III i V-II wynosi 150 m.
*2.
W przypadku serii V-III długość instalacji rurowej między najbliższą jednostką wewnętrzną a najdalszą jednostką wewnętrzną, licząc od pierwszej rury rozdzielającej, nie może przekraczać 60 m.
*3.
W przypadku serii VR-II i V-II maksymalnie 60 m

Wysokie ciśnienie statyczne

Do jednostki zewnętrznej można podłączyć osłonę skraplacza, aby uzyskać standardowe ciśnienie statyczne wynoszące 82 Pa*4. Dzięki temu jednostka zewnętrzna może być zainstalowana w pomieszczeniu technicznym wieżowca mieszkalnego.

Dzięki zastosowaniu wentylatora o dużej średnicy i silnika prądu stałego uzyskuje się zewnętrzne ciśnienie statyczne 82 Pa*4. Jest ono około 2,6 raza wyższe niż w przypadku modelu poprzedniej generacji.

*4.
W przypadku serii V-III, VR-II i V-II 80 Pa.

Wysoka niezawodność

Działanie wydłużające okres eksploatacji*1

Sprężarki są ustawione tak, aby rozpoczynały pracę naprzemiennie w celu wyrównania łącznego czasu pracy każdej jednostki.

*1.
Okresy rozruchu i zatrzymania są rozłożone naprzemiennie dla połączonych sprężarek.

Ochrona przed przepływem zwrotnym cieczy

Duży akumulator wychwytuje jeszcze nie odparowany czynnik chłodniczy, aby zapobiec jego przedostawaniu się do sprężarki.

Wymiennik ciepła z powłoką Blue fin

W wymienniku ciepła jednostki zewnętrznej zastosowano odporne na korozję żeberka z powłoką Blue fin.

Działanie rezerwowe

W przypadku awarii jednej sprężarki pozostałe sprężarki zainicjują działanie rezerwowe*2.

*2.
Działanie rezerwowe może nie być dostępne w przypadku niektórych typów awarii.

Zaawansowane sterowanie czynnikiem chłodniczym*3

Układ logiczny sterowania sprężarką steruje prędkością obrotową falownika w celu zrównoważenia masowego natężenia przepływu czynnika chłodniczego w każdej jednostce zewnętrznej.

*3.
Niedostępne w przypadku serii AIRSTAGE™ J-III lub J-IIS

Łatwa instalacja

Doskonała przenośność

 • Do jednostki zewnętrznej można zaczepić pas do podnoszenia w celu użycia z dźwigiem.
 • Jednostka zewnętrzna może być podnoszona i transportowana za pomocą wózka widłowego.
 • Mieści się w małej windzie.

Łatwy dostęp

Zdejmowany panel czołowy w kształcie litery L zapewnia więcej miejsca na instalację i prace serwisowe.

Wiele instalacji można łatwo i skutecznie przeprowadzić nawet w ciasnych miejscach.

Uproszczone okablowanie

Maksymalna dopuszczalna długość okablowania: 3 600 m

Okablowanie komunikacyjne można bezproblemowo zainstalować między jednostkami wewnętrznymi, zewnętrznymi i jednostkami RB, co ułatwia instalację okablowania.

* Automatyczne ustawienie adresu nie jest dostępne w szeregowo połączonych systemach wielu czynników chłodniczych.

Automatyczne ustawianie adresu

Adresy podłączonych jednostek wewnętrznych, jednostek RB i wzmacniacza sygnału można ustawiać automatycznie z płytki drukowanej jednostki zewnętrznej.

Adresy można ustawić ręcznie z jednostki wewnętrznej lub pilota zdalnego sterowania.

Łatwy serwis i konserwacja

Ruchomy panel płytki drukowanej
Ułatwia dostęp za płytkę drukowaną podczas prac konserwacyjnych.
7-segmentowy, czytelny wyświetlacz LED
Pokazuje następujące stany działania i błędy bez żadnego narzędzia specjalnego:
 • Tryb pracy systemu
 • Temperatura i ciśnienie na wylocie
 • Status działania sprężarki
 • Adres, kod błędu i liczba błędów wadliwej jednostki wewnętrznej

Stan błędu można sprawdzić na wyświetlaczu jednostki zewnętrznej.

Stan błędu można sprawdzić za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania przeznaczonego do jednostek wewnętrznych.

Na ekranie LCD wyświetlany jest kod błędu.

Przewodowy pilot zdalnego sterowania
Prosty pilot zdalnego sterowania
Przewodowy pilot zdalnego sterowania z panelem dotykowym

Diagnostyka błędów za pomocą oprogramowania narzędzia Service Tool

Połączenie z oprogramowaniem narzędzia Service Tool

 • Za pomocą narzędzia Service Tool można sprawdzić i przeanalizować szczegółowy stan pracy oraz historię ostatnich błędów.
 • Stan pracy z ostatnich 5 minut może być zapisywany w sposób ciągły.

Zdalne monitorowanie

System monitorowania za pośrednictwem sieci Web umożliwia monitorowanie stanu działania systemu w dowolnym momencie za pośrednictwem Internetu w celu zapewnienia bezproblemowego działania.

System sieciowy VRF działający w budynku może być monitorowany w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu.