Środowisko

Grupa Fujitsu General uznaje, że globalna ochrona środowiska jest niezwykle istotną kwestią biznesową. Promujemy zrównoważony rozwój społeczeństwa, przyczyniając się do zapewnienia mu bezpieczeństwa i wygody oraz dając ludziom na całym świecie przyszłość pełną dobrobytu i marzeń.

Ponadto, oprócz przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska w naszej działalności biznesowej, z własnej inicjatywy prowadzimy aktywne działania na rzecz ochrony środowiska.

Poprzez nasze indywidualne i zbiorowe działania będziemy dążyć do zachowania bogatego środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.