ErP Ecodesign

Działania firmy Fujitsu General

Nowy standard efektywności energetycznej, znany jako dyrektywa w sprawie produktów związanych z energią (ErP), ma na celu doprowadzenie do powstawania bardziej ekologicznych rozwiązań poprzez wymaganie zintegrowanej konstrukcji produktów.

Firma Fujitsu General dostarcza produkty, które spełniają wymagania planu działania UE 20/20/20*1 i są zgodne ze środkami wykonawczymi dla klimatyzatorów w Dyrektywie Ecodesign (ErP)*2 .

Firma Fujitsu General koncentruje się na opracowywaniu produktów o wysokiej wydajności sezonowej, które są dostosowane do nowych wymagań w zakresie efektywności energetycznej obowiązujących* od 3 stycznia 2013 r.

*1
Do 2020 r. emisja CO2 niższa o 20%, udział energii odnawialnej 20%, zużycie energii pierwotnej niższe o 20%
*2
Rozporządzenie Komisji 206 / 2012 / UE.
*3
Nowe wymagania dotyczące etykietowania energetycznego 626 / 2011 / UE.

Podejście do nowego standardu efektywności energetycznej

Firma Fujitsu General postępuje zgodnie z planem działania UE w dziedzinie klimatu na lata 20/20/20 w roku 2020.

O 20% mniejsze

zużycie energii pierwotnej:
Produkty Fujitsu General o wysokiej wydajności, a tym samym o niskim poborze energii elektrycznej i niskim zużyciu energii pierwotnej

O 20% mniejsze

Emisja CO2:
Produkty firmy Fujitsu General są ściśle zgodne z rozporządzeniem F-Gas 517/2014/UE.

20% zużycia energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych:
Firma Fujitsu General promuje powietrzne pompy ciepła jako systemy grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii

Klasyfikacje efektywności energetycznej

Nowe wymagania dotyczące etykietowania energetycznego 626 / 2011 / UE

Nasze modele osiągnęły „Klasę A+++” – najwyższy poziom efektywności energetycznej, który jest obecnie podawany na etykietach energetycznych w Europie.

Tworzenie najwyższej klasy produktów w oparciu o kluczową technologię

Firma Fujitsu General osiągnęła całoroczną wydajność dzięki zastosowaniu sprężarek rotacyjnych zasilanych prądem stałym, przejściu na sterowanie falownikowe z technologią all-DC, wydajnym wymiennikom ciepła oraz technologii wymienników ciepła o wysokiej gęstości. Ekonomiczna i komfortowa klimatyzacja jest realizowana za pomocą różnych energooszczędnych technologii, takich jak technologia czujników i ekonomiczna regulacja nastawy temperatury. Ponadto, dzięki opracowaniu oryginalnego sterowania przepływem powietrza, możemy stale zapewniać komfortowe warunki.

Wyższa efektywność energetyczna

Podwójna sprężarka rotacyjna zasilana prądem stałym

Firma Fujitsu General promuje powietrzne pompy ciepła jako systemy grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii

Wielościeżkowy wymiennik ciepła o dużej gęstości

Wydajność wymiany ciepła została znacznie poprawiona dzięki zastosowaniu cienkich wymienników ciepła o dużej gęstości oraz technologii wielościeżkowej.

Sterowanie oszczędzaniem energii

Czujnik obecności wychwytuje ruchy osób w pomieszczeniu i zmniejsza wydajność systemu, gdy osoby opuszczą pomieszczenie. Gdy czujnik ponownie wykryje obecność osoby, przełącza jednostkę z powrotem w poprzedni tryb pracy.

Wyższy komfort

Potężne ogrzewanie

Wysoka wydajność grzewcza jest realizowana nawet w niskiej temperaturze zewnętrznej dzięki zamontowaniu dużego wymiennika ciepła lub dużej sprężarki rotacyjnej zasilanej prądem stałym oraz dzięki opracowaniu wysokowydajnej płytki drukowanej falownika.

Firma Fujitsu General opracowuje nowe produkty klasy od A do A+++, przeznaczonych do różnych zastosowań, do domowych po komercyjne.

Do obiektów mieszkalnych i małych biur

Systemy split

Firma Fujitsu General oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do różnych pomieszczeń, od dużych salonów po sypialnie i pokoje dla dzieci.

Do dużych rezydencji, biur i sklepów

Systemy split

Firma Fujitsu General oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do różnych pomieszczeń, od dużych salonów po sypialnie i pokoje dla dzieci.

Dokumenty ErP

Aby uzyskać dokumenty dotyczące ErP, należy użyć funkcji wyszukiwania dokumentów.

Partia 1

 • Etykiety energetyczne
 • Karty produktów
 • Arkusze informacyjne
 • Deklaracja WE
 • Etykiety opakowania (tylko dla produktów Fujitsu General)
 • Etykiety opakowania (tylko dla produktów Fujitsu General)

Partia 6

 • Arkusze informacyjne
 • Deklaracja WE

Partia 10

 • Etykieta energetyczna
 • Arkusze informacyjne

Partia 11

 • Arkusze informacyjne