Wentylacja Wentylator odzyskiwania energii


Funkcje

Wentylacja z wymianą ciepła i standardowa wentylacja

Wbudowany wysoce wydajny wymiennik ciepła z przepływem przeciwprądowym.

Wentylacja z wymianą ciepła

Gdy pomieszczenie jest schładzane lub ogrzewane, zużyta energia chłodnicza lub grzewcza jest odzyskiwana przez wentylację z wymianą ciepła.

Standardowa wentylacja

Standardowa wentylacja jest stosowana wiosną i jesienią, gdy występuje niewielka różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń i nie ma potrzeby ich chłodzenia ani ogrzewania. W letnie noce, gdy temperatura na zewnątrz spada, chłodne powietrze zewnętrzne jest zasysane do wnętrza bez wymiany ciepła, odciążając klimatyzator.

Wyższa efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna i ekologia

Zastosowanie przeciwprądowego wymiennika ciepła, zaprojektowanego tak, by odzyskiwał do 77% ciepła z powietrza wylotowego, znacznie zmniejsza zużycie energii. Obciążenie klimatyzacji zmniejsza się o około 20%, co daje znaczne oszczędności w kosztach energii.

Porównanie wymienników ciepła

Ilustracje porównania: Wymiennik z przepływem krzyżowym, wymiennik z przepływem przeciwprądowym firmy Fujitsu General

Powietrze przepływa w linii prostej przez wymiennik z przepływem krzyżowym. W odróżnieniu od tego, przepływając przez wymiennik przeciwprądowy, powietrze pokonuje dłuższy dystans, co pozwala uzyskać bardziej stałą wydajność wymiany ciepła.

Wyższy komfort

Cicha praca

Znacznie zmniejsza straty przy niskim ciśnieniu i poziom hałasu.

Elastyczność konstrukcji

Rozszerzony zakres zewnętrznego ciśnienia statycznego

Zastosowanie silnika wentylatora o dużej mocy poprawia zewnętrzne ciśnienie statyczne.

Ułatwia to instalację w różnych budynkach.

Łatwa instalacja i konserwacja

Wąska konstrukcja ułatwiająca instalację

Dzięki zastosowaniu przeciwprądowego wymiennika ciepła możliwe było zaprojektowanie cichszej i cieńszej jednostki.

UTZ-BD025B wysokość 270 mm, UTZ-BD080B/BD100B wysokość 388 mm

Odwracalny system bezpośredniego nawiewu i wywiewu powietrza

System bezpośredniego nawiewu i wywiewu powietrza w linii prostej upraszcza konstrukcję kanałów.

Ponieważ każda jednostka może być zamontowana w położeniu odwrotnym, dla obu jednostek wymagany jest tylko jeden otwór rewizyjny. Dzięki temu budowa kanałów jest łatwiejsza i podlega mniejszym ograniczeniom.