Systemy AIRSTAGE VRF Seria J-IVS

Funkcje

Wspólne cechy

Cechy serii

 • Nowe inteligentne sterowanie czynnikiem chłodniczym
 • Zewnętrzne ciśnienie statyczne
 • Zaawansowana technologia o wysokiej wydajności
 • Łatwość przenoszenia i instalacji
 • Mała, lekka jednostka zewnętrzna
 • Budowa zapewniająca cichą pracę
 • Rury o dużej długości
 • Można podłączyć do 13 jednostek wewnętrznych*
 • Ciągłe odzyskiwanie oleju
 • Łatwiejsza instalacja

Linia jednostek zewnętrznych

4 KM AJY040LCLDH
5 KM AJY045LCLDH
6 KM AJY054LCLDH

Funkcje

08:38

Nowe inteligentne sterowanie czynnikiem chłodniczym

Firma Fujitsu General oferuje jednostki zewnętrzne wyposażone w funkcję sterowania czynnikiem chłodniczym.

System sterowania czynnikiem chłodniczym pracuje z odpowiednim sterowaniem odpowiadającym obciążeniu cieplnemu pomieszczenia i zapewnia wyższy komfort w pomieszczeniach. System kontroli czynnika chłodniczego może również zapewnić większą oszczędność energii.

Obecny model (J-IIS): Jednostka zewnętrzna zapewnia stałą moc niezależnie od zapotrzebowania jednostki wewnętrznej. Nowy model (J-IVS): Jednostka zewnętrzna zapewnia wystarczającą moc, aby sprostać wymaganiom jednostki wewnętrznej.
*
Poprawa uzyskana dzięki regulacji oraz rzeczywista sinusoida zależą od kombinacji jednostki wewnętrznej i warunków pracy systemu.

Zewnętrzne ciśnienie statyczne

Zewnętrzne ciśnienie statyczne wynosi do 25 Pa dla modeli 4/5/6 KM.

Zaawansowana technologia o wysokiej wydajności

1. Duży wentylator śmigłowy

Duży wentylator ze zoptymalizowanym kątem ustawienia łopatek zapewnia zarówno wysoką wydajność, jak i niski poziom hałasu.

2. Silnik wentylatora zasilany prądem stałym

Mały, wielostopniowy silnik wentylatora na prąd stały zapewnia wysoce wydajną, cichą pracę.

3. Duży wymiennik ciepła

Duży 3-rzędowy wymiennik ciepła znacznie poprawia wydajność wymiany ciepła.

* Miedziana rurka o wysokiej przewodności cieplnej (poprawiony kąt wzniosu)

4. Sterowanie falownikiem DC

Aktywny moduł filtracyjny poprawia efektywność.

5. Kompaktowa podwójna sprężarka rotacyjna o dużej wydajności, zasilana prądem stałym

Wysoka sprawność osiągana jest przy różnych obciążeniach sprężarki. Szczególnie dobra wydajność osiągana jest w zakresie niskich i średnich obciążeń.

Elementy gumowe zapewniające niski poziom hałasu, wysokowydajny silnik sprężarki, zoptymalizowana konstrukcja systemu przepływu czynnika chłodniczego, precyzyjne wykonanie części

Łatwość przenoszenia i instalacji

Bieżący model / klasa 6 KM

Wysokość: 1334 mm, Waga: 119 kg

Nowy model (J-IVS) / klasa 6 KM

Wysokość: 998 mm, Waga: 88 kg

Mała, lekka jednostka zewnętrzna

Jednostki zewnętrzne tej serii są o wiele bardziej kompaktowe niż konwencjonalne urządzenia zewnętrzne o porównywalnej wydajności. Można je instalować na balkonie, mocując poniżej wysokości balustrady. Dzięki wysokości poniżej 1 m mogą być one instalowane w ciasnych miejscach, np. pod oknami.

Budowa zapewniająca cichą pracę

Znacznie obniżony poziom hałasu osiągnięto dzięki zastosowaniu podwójnej sprężarki rotacyjnej z zasilaniem prądem stałym, technologii falownikowej oraz zaawansowanej strukturze przepływu powietrza.

Długa instalacja rurowa

Nasza zaawansowana technologia sterowania czynnikiem chłodniczym umożliwia wydłużenie maksymalnej dopuszczalnej długości instalacji rurowych czynnika chłodniczego do 80 m. Zapewnia to większą elastyczność w projektowaniu systemu.

Można podłączyć do 13 jednostek wewnętrznych*

Połączenie mniejszych, ale wystarczająco wydajnych jednostek wewnętrznych z nową jednostką zewnętrzną o zoptymalizowanej strukturze wymiany ciepła umożliwia podłączenie do 13 jednostek wewnętrznych, co jest najlepszym wynikiem w tej klasie.

* Model 6 KM

Ciągłe odzyskiwanie oleju

Komfortowe warunki w pomieszczeniu są utrzymywane w trybie odzyskiwania oleju, ponieważ produkt działa bez przerywania funkcji chłodzenia lub ogrzewania.

Łatwiejsza instalacja

Funkcja kontroli połączenia: Prawidłowe połączenie przewodów i ustawienia adresów można sprawdzić, uruchamiając funkcję szybkiej kontroli.

 • Wyświetla numer każdej podłączonej jednostki wewnętrznej.
 • Wyświetla zduplikowany numer adresowy przypisany do jednostki wewnętrznej.