Systemy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego

AIRSTAGE

Systemy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF)

Systemy AIRSTAGE VRF zapewniają rozwiązania klimatyzacyjne spełniające wymagania różnorodnych budynków.

Systemy AIRSTAGE VRF zapewniają rozwiązania odpowiednie dla dużych budynków mieszkalnych oraz dużych budynków komercyjnych.

Podejście Fujitsu General do nowej europejskiej normy efektywności energetycznej