Σειρά μονάδων εσωτερικού χώρου συστημάτων AIRSTAGE™ VRF Αγωγός

Μίνι Αεραγωγός


Λεπτός Αεραγωγός


Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης


Αεραγωγός Υψηλής Στατικής Πίεσης


Μεγάλος αεραγωγός (Τύπος μικρών διαστάσεων)


Μεγάλος αεραγωγός (Τύπος μεγάλου μεγέθους)