Σειρά μονάδων εσωτερικού χώρου συστημάτων AIRSTAGE VRF Αγωγός

Μίνι Αεραγωγός


Λεπτός Αεραγωγός


Υψηλή απόδοση

Μονοφασικό 230 V
ARXP018GLFH
ARXP030GLFH

Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης

Μονοφασικό 230 V
ARXA024GLEH
ARXA030GLEH
ARXA036GLEH
ARXA045GLEH

Αεραγωγός Υψηλής Στατικής Πίεσης