Λειτουργίες και προδιαγραφές

Λειτουργίες και προδιαγραφές

Τρόπος χρήσης του ασύρματου ελέγχου

Τρόπος χρήσης του ασύρματου ελέγχου

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων


*
Η ονομασία FGLair είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.