Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Βγαίνει νερό από την μονάδα εξωτερικού χώρου. Γιατί συμβαίνει αυτό;

  • 0034

Απάντηση

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης με χαμηλή θερμοκρασία εξωτερικού χώρου, το νερό που προκύπτει από τη λειτουργία αυτόματου ξεπαγώματος αποστραγγίζεται από τη μονάδα.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.