Συστήματα Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) Η μονάδα εσωτερικού χώρου δεν αρχίζει να λειτουργεί αμέσως μετά από την ενεργοποίηση του συστήματος.

  • 0032

Απάντηση

Εάν η μονάδα δεν εκκινείται, αναζητήστε μια ένδειξη σφάλματος είτε στη μονάδα εσωτερικού χώρου είτε στην μονάδα εξωτερικού χώρου.

Εάν η βλάβη είναι στην μονάδα εξωτερικού χώρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα εσωτερικού χώρου στη λειτουργία θέρμανσης με ένα εφεδρικό ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης.

Εάν προκύψει αυτό το πρόβλημα, καλέστε έναν επαγγελματία τεχνικό συντήρησης το συντομότερο δυνατό, για να αποφύγετε υψηλές χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος.