Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.

  • 0030

Απάντηση

Ελέγξτε το θερμοστάτη του δωματίου.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.