Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Εάν σκοπεύω να μην χρησιμοποιήσω το σύστημα ATW για μεγάλο χρονικό διάστημα, τι πρέπει να κάνω;

  • 0025

Απάντηση

Θέστε τη μονάδα σε κατάσταση αναμονής. Το αυτόματο ξεπάγωμα ενεργοποιείται για προστασία του υδραυλικού συστήματος. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.