Συστήματα Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) Δεν έχω χρησιμοποιήσει το σύστημα Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι πρέπει να κάνω πριν το θέσω ξανά σε λειτουργία; Τι πρέπει να κάνω πριν το θέσω ξανά σε λειτουργία;

  • 0024

Απάντηση

Αρχικά, επιθεωρήστε οπτικά τη μονάδα εξωτερικού χώρου, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στη ροή του αέρα που περνά από αυτήν. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα εσωτερικού χώρου για να εκκινήσετε το σύστημα. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.