Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Δεν έχω χρησιμοποιήσει το σύστημα ATW για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι πρέπει να κάνω πριν το θέσω ξανά σε λειτουργία;

  • 0024

Απάντηση

Αρχικά, επιθεωρήστε οπτικά τη μονάδα εξωτερικού χώρου, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στη ροή του αέρα που περνά από αυτήν. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα εσωτερικού χώρου για να εκκινήσετε το σύστημα. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.