Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Η αντλία θερμότητας ενός ATW χρειάζεται εφεδρικό σύστημα θέρμανσης;

  • 0023

Απάντηση

Όχι, δεν απαιτείται κανένα εφεδρικό ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης για τη λειτουργία του. Η αντλία θερμότητας ATW ικανοποιεί τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού ενός ακινήτου από μόνη της.

Στην αντλία θερμότητας υπάρχει ενσωματωμένο ένα εφεδρικό ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.