Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Χρειάζεται να εκτελείται τακτική συντήρηση;

  • 0021

Απάντηση

Οι κανονισμοί δεν απαιτούν τακτική συντήρηση σε ένα σύστημα ATW. Ωστόσο, συνιστάται να ζητάτε τακτικά από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις να επιθεωρεί και να συντηρεί το σύστημα.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.