Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Χρειάζεται να γίνεται τακτικά προσθήκη νερού στη μονάδα;

  • 0020

Απάντηση

Εάν το υδραυλικό σύστημα έχει στεγανοποιηθεί σωστά, αυτό δεν θα είναι απαραίτητο. Ακόμα κι αν υπάρχει διαρροή, μπορεί να διορθωθεί εύκολα από έναν τεχνικό σέρβις.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.