Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Το σύστημα ATW χρειάζεται επαναπλήρωση;

  • 0019

Απάντηση

Εφόσον η μονάδα ATW εγκατασταθεί σωστά, δεν θα χρειαστεί ποτέ να αναπληρώσετε το αέριο. Καθώς δεν υπάρχει στο σύστημα αέριο που να έχει ξεθυμάνει ή λήξει, η μόνη περίπτωση όπου μπορεί να χρειαστεί να αναπληρώσετε το αέριο είναι εάν υπάρχει διαρροή στο σύστημα, η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί και να διορθωθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.