Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Μπορώ να εγκαταστήσω ένα σύστημα ATW σε περιοχή που χιονίζει συχνά;

  • 0014

Απάντηση

Η ενσωματωμένη λειτουργία ξεπαγώματος επιτρέπει στο σύστημα ATW να λειτουργεί απρόσκοπτα σε περιοχές με χιόνι. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για προστασία της μονάδας από το χιόνι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.