Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Μπορώ να τοποθετήσω ένα σύστημα ATW σε ένα υπάρχον σπίτι;

  • 0008

Απάντηση

Ναι. Καθώς η προσθήκη ενός συστήματος ATW απαιτεί μικρή ποσότητα σωληνώσεων και καλωδίωσης, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε ένα υπάρχον σπίτι ή κτίριο.



*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.