Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Είναι το σύστημα ATW καθαρό και ασφαλές;

  • 0005

Απάντηση

Καθώς το σύστημα ATW δεν παράγει αέρια καύσης, η ποιότητα του αέρα μπορεί να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα γύρω από το σπίτι ή το κτίριο σας. Το κόστος συντήρησης ενός συστήματος ATW είναι χαμηλότερο από το κόστος ενός λέβητα αερίου ή πετρελαίου.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.