Ελεγκτής συστήματος Lite UTY-ALGXZ1

Ελεγκτής

Μέγ. αριθμός συστημάτων με δυνατότητα ελέγχου :
1 σύστημα δικτύου VRF
Μέγ. αριθμός μονάδων με δυνατότητα ελέγχου :
100 μονάδες εξωτερικού χώρου,400 μονάδες εσωτερικού χώρου
Λήψη :
Κατάλογοι

Λειτουργίες

Ο ελεγκτής συστήματος Lite προσφέρει ένα σύνολο τυπικών λειτουργιών για τη διαχείριση κλιματιστικών σε ένα μικρό ή μεσαίο κτίριο.

 • Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου έως 400 μονάδων εσωτερικού χώρου και 100 μονάδων εξωτερικού χώρου σε ένα σύστημα δικτύου VRF.
 • Εκτός από τον ακριβή έλεγχο του συστήματος κλιματισμού, διατίθεται προαιρετικά και μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών για περισσότερο έλεγχο.
 • Υποστήριξη 7 γλωσσών: Κινεζικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πολωνικά, Ρωσικά και Ισπανικά.

Εύκολος χειρισμός

Χειρισμός με ένα κλικ

Στην οθόνη εμφανίζεται μια οπτική αναπαράσταση του ακίνητου από την πιο κατάλληλη οπτική γωνία για τον χειρισμό (Χειρισμός με ένα κλικ). Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 4 επιλογών προβολής: Τοποθεσία, κτίριο, όροφος και λίστα.

Ορισμός ομάδων για ομαδικό έλεγχο

Οι μονάδες εσωτερικού χώρου μπορούν να ομαδοποιηθούν για απλοποιημένο ομαδικό έλεγχο από το δενδροειδές μενού. Μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση την ιεραρχία στην επιχείρηση, καθώς και με βάση την επιχειρηματική μονάδα, το τμήμα και τον τομέα.

* Η δισδιάστατη διάταξη δαπέδου ή η τρισδιάστατη προοπτική απεικόνιση ενός κτιρίου δεν είναι διαθέσιμη στον ελεγκτή συστήματος Lite.

Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου συσκευών τρίτων κατασκευαστών που συνδέονται μέσω MODBUS®.

Τυπικό χαρακτηριστικό στον
Ελεγκτής συστήματος
Προαιρετικό χαρακτηριστικό στον
Ελεγκτή συστήματος Lite-PLGXX2

Όταν ένας προσαρμογέας MODBUS® (πωλείται ξεχωριστά) συνδεθεί σε υπολογιστή, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι συσκευές που υποστηρίζονται από το MODBUS® μπορούν να παρακολουθούνται και να ελέγχονται κεντρικά από τον υπολογιστή. Ο κεντρικός έλεγχος μπορεί να μειώσει τη σπατάλη ενέργειας σε ολόκληρο το κτίριο, η οποία μπορεί να προκύψει λόγω μη απενεργοποίησης του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ή μετά από την εργασία, καθώς και την ανάγκη επιτόπου παρακολούθησης.

Λειτουργία και διαχείριση δεδομένων μεγάλης εμβέλειας

Τυπικό χαρακτηριστικό στον
Ελεγκτής συστήματος και ελεγκτής συστήματος Lite

Διαχείριση χρονοδιαγράμματος

 • Μπορεί να καθοριστεί ένα ετήσιο χρονοδιάγραμμα για κάθε ομάδα τηλεχειριστηρίου ή για κάθε ομάδα που έχει καθοριστεί από το χρήστη.
 • Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, ο τρόπος λειτουργίας, η απαγόρευση τοπικού ελέγχου και οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας μπορούν να προγραμματιστούν για έως 143 φορές την ημέρα ανά διαστήματα των 10 λεπτών και για έως 101 διαμορφώσεις για κάθε ομάδα του τηλεχειριστηρίου.
 • Οι ρυθμίσεις μπορούν να προγραμματιστούν για μια χρονική περίοδο που περιλαμβάνει και τα μεσάνυχτα.
 • Επιτρέπει τον προγραμματισμό ειδικών ρυθμίσεων για περιόδους διακοπών για ένα ολόκληρο έτος.
 • Δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας χαμηλού θορύβου των μονάδων εξωτερικού χώρου.

Ευρύ φάσμα ελέγχου μονάδων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

 • Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας και ο τρόπος λειτουργίας κάθε μονάδας εσωτερικού χώρου.
 • Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κάθε μονάδας εσωτερικού χώρου και αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας της.
 • Καθορισμός περιορισμού εύρους θερμοκρασιών
 • Ρύθμιση χαμηλού θορύβου για τις μονάδες εξωτερικού χώρου

Απαγόρευση τοπικού ελέγχου

Απαγορεύει την τοπική αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας, της ρύθμισης θερμοκρασίας ή της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μιας μονάδας εσωτερικού χώρου.

Ειδοποίηση σφάλματος και ειδοποίηση με e-mail

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος σε ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη ενός υπολογιστή σε συνδυασμό με ένα ηχητικό σήμα και αποστέλλεται μια ειδοποίηση με e-mail. Τα σφάλματα των τελευταίων 365 ημερών καταγράφονται και υπάρχει δυνατότητα επανελέγχου.

Αρχείο καταγραφής λειτουργίας και ελέγχου

Μπορείτε να τηρείτε και να ανακτάτε ένα αρχείο καταγραφής για την κατάστασης λειτουργίας και τον έλεγχο.

Εισαγωγή και εξαγωγή βάσεων δεδομένων

Μόνο ένας διαχειριστής έχει εξουσιοδότηση για εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων εγγραφών, διατάξεων και εικόνων.

Αυτόματη ρύθμιση ρολογιού

Ο χρόνος μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα και ομαδικά για όλους τους ελεγκτές.

Κατανομή ηλεκτρικού φορτίου

Τυπικό χαρακτηριστικό στον
Ελεγκτής συστήματος
Προαιρετικό χαρακτηριστικό στον
Ελεγκτή συστήματος UTY-PLGXA2

Μέθοδος κατανομής ηλεκτρικού φορτίου

Πρόκειται για μια μέθοδο υπολογισμού του μηνιαίου ενεργειακού κόστους που πρέπει να κατανεμηθεί σε κάθε έναν από τους μισθωτές με βάση την ποσότητα ενέργειας που έχει χρησιμοποιηθεί από τα κλιματιστικά του. Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστεί επακριβώς η κατανάλωση ενέργειας από τα κλιματιστικά στον χώρο του κάθε μισθωτή. Το δεύτερο βήμα είναι η διαίρεση του συνολικού ενεργειακού κόστους που χρεώνεται από μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται από κάθε μισθωτή, προκειμένου να προσδιοριστεί το ενεργειακό κόστος που θα κατανεμηθεί στον καθένα. (Βλ. εικόνα στα δεξιά) Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο αριθμός των μη χρησιμοποιούμενων δωματίων και το νυκτερινό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι παρουσιάζονται λεπτομερώς στο πρόγραμμα κατανομής ενεργειακού κόστους.

Παράδειγμα διαμόρφωσης συστήματος

1. Υπολογισμός της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται από κάθε μονάδα εσωτερικού χώρου

2. Υπολογισμός της ποσότητας ενέργειας που κατανέμεται σε κάθε μονάδα εσωτερικού χώρου από μια μονάδα εξωτερικού χώρου

3. Συνδυασμός της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται από κάθε μονάδα εσωτερικού χώρου και της ποσότητας ενέργειας που κατανέμεται σε αυτές τις μονάδες από τη μονάδα εξωτερικού χώρου, προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται.

4. Υπολογισμός του ενεργειακού κόστους που πρέπει να χρεωθεί σε κάθε μισθωτή

Υπολογισμός του ενεργειακού κόστους που πρέπει να κατανεμηθεί σε κάθε μισθωτή με διαίρεση του συνολικού ενεργειακού κόστος με την αναλογία χρήσης ενέργειας του καθενός έναντι της συνολικής χρήσης.

Απομακρυσμένη διαχείριση

Τυπικό χαρακτηριστικό στον
Ελεγκτής συστήματος
Προαιρετικό χαρακτηριστικό στον
Ελεγκτή συστήματος UTY-PLGXR2

Ο ελεγκτής συστήματος μπορεί να χρησιμοποιείται επιτόπου ή απομακρυσμένα μέσω δικτύων για απομακρυσμένο κεντρικό έλεγχο.

Ο ελεγκτής συστήματος απαιτεί τη συνεργασία 2 προγραμμάτων λογισμικού: Ο ελεγκτής VRF λειτουργεί επιτόπου και επικοινωνεί με ένα σύστημα VRF.

Το VRF Explorer, το οποίο εκτελείται σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία, παρέχει ένα περιβάλλον ελέγχου από τον χρήστη και επικοινωνεί με τον ελεγκτή VRF.

Ο ελεγκτής VRF και το VRF Explorer εκτελούνται σε έναν μόνο υπολογιστή ή σε διαφορετικούς υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο.

Ένας υπολογιστής στον οποίο εκτελείται το VRF Explorer μπορεί να ελέγχει κεντρικά έως 10 τοποθεσίες συστημάτων VRF με έως 20 κτίρια η καθεμία.

Επιτόπου κεντρικός έλεγχος

Κεντρικό τηλεχειριστήριο

Διαχείριση εξοικονόμησης ενέργειας

Προαιρετικό χαρακτηριστικό στον
Ελεγκτής συστήματος UTY-PEGXZ1
Προαιρετικό χαρακτηριστικό στον
Ελεγκτή συστήματος UTY-PLGXE2

Μεγάλη ποικιλία επιλογών εξοικονόμησης ενέργειας ανάλογα με την εποχή, τον καιρό και την ώρα της ημέρας. Η εξαιρετική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας εκτελείται χωρίς να μειώνεται η άνεση των ενοίκων.

Δεδομένα απόδοσης εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτό το διάγραμμα συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας για τον τρέχοντα μήνα με τον προηγούμενο μήνα και με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ώστε να παρακολουθείται η απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας.

Κυκλική εναλλαγή μονάδων εσωτερικού χώρου

Οι μονάδες εσωτερικού χώρου μπορούν να εναλλάσσονται αυτόματα ώστε να λειτουργούν εντός μιας ομάδας σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο ετήσιο χρονοδιάγραμμα, για να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας, χωρίς όμως να μειώνεται η άνεση των ενοίκων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του ρυθμού διακοπής της λειτουργίας για μια μονάδα εσωτερικού χώρου.

Λειτουργία μείωσης ισχύος τις ώρες αιχμής

Ένας μετρητής ισχύος που παρακολουθεί τη συνολική κατανάλωση ρεύματος αλλάζει την καθορισμένη θερμοκρασία στις μονάδες εσωτερικού χώρου, απενεργοποιεί τον θερμοστάτη τους και εκτελεί άλλα βήματα για τον έλεγχο της ενέργειας, χωρίς να μειώνεται το επίπεδο άνεσης των ενοίκων και διατηρώντας τον στόχο κατανάλωσης ενέργειας που έχει οριστεί για κάθε χρονική περίοδο. Οι μονάδες εσωτερικού χώρου με δυνατότητα ελέγχου μπορούν να ομαδοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο και υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του επίπεδου ελέγχου για κάθε ομάδα.

Εξοικονόμηση ισχύος για τη μονάδα εξωτερικού χώρου

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ανώτατου ορίου δυναμικότητας μιας μονάδας εξωτερικού χώρου, ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ισχύος κατά τη διάρκεια ενός ζεστού καλοκαιριού ή ενός κρύου χειμώνα, με υπολογισμό του μέσου όρου της απόδοσης εξοικονόμησης ενέργειας κάθε συστήματος ψυκτικού μέσου. Το ανώτατο όριο δυναμικότητας μπορεί να οριστεί στο 50% της ονομαστικής δυναμικότητας ή περισσότερο.

Λήψη