Αεραγωγός υψηλής στατικής πίεσης διαιρούμενων συστημάτων Τύπος με R32 και εύρος δυναμικότητας 45-54

Μοντέλα

Μονοφασικό 230 V
ARXG45KHTA / AOYG45KBTB
ARXG54KHTA / AOYG54KBTB
Τριφασικό 400 V
ARXG45KHTA / AOYG45KRTA
ARXG54KHTA / AOYG54KRTA

Λειτουργίες

Εύκολη εγκατάσταση (μικρές διαστάσεις και βάρος)

Οι μονάδες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχουν μικρές διαστάσεις και μικρό βάρος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση του βασικού μεγέθους του πλαισίου και του συνολικού βάρους του υλικού.

Σχεδίαση που παράγει υψηλή στατική πίεση

Λειτουργία χαμηλού θορύβου

Οι λοξές γωνίες στο πάνω μέρος μειώνουν την τυρβώδη ροή του αέρα. Η χρήση πλαστικού περιβλήματος και ανεμιστήρα μειώνει τη στάθμη θορύβου που παράγεται από τη μονάδα.

Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος