Διαιρούμενα συστήματα Γλωσσάρι δυνατοτήτων

Χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας

Διπλοί ανεμιστήρες

Δημιουργούν ένα άνετο περιβάλλον με υβριδική παροχή αέρα, η οποία συνδυάζει ρεύματα και ταχύτητες αέρα διαφορετικών θερμοκρασιών.

Αισθητήρας αναγνώρισης ανθρώπων (εξοικονόμηση ενέργειας)

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μειωμένη ισχύ όταν δεν εντοπίζει ανθρώπινη κίνηση μέσα στο δωμάτιο.

Αισθητήρας αναγνώρισης ανθρώπων για λειτουργίες αποθήκευσης/διακοπής

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μειωμένη ισχύ ή απενεργοποιείται όταν δεν εντοπίζει ανθρώπινη κίνηση μέσα στο δωμάτιο.

Οικονομική λειτουργία

Η ρύθμιση του θερμοστάτη προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου, ώστε να αποφεύγεται η περιττή ψύξη ή θέρμανση.

Καθορισμός περιορισμού εύρους θερμοκρασιών

Καθορίζει το ελάχιστο και το μέγιστο όριο θερμοκρασίας του δωματίου, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ εξοικονόμησης ενέργειας και άνετου περιβάλλοντος.

Αυτόματη επαναφορά καθορισμένης θερμοκρασίας

Η καθορισμένη θερμοκρασία επανέρχεται αυτόματα στο προηγούμενο επίπεδο.

Χαρακτηριστικά για τα Comfort

Ισχυρή θέρμανση

Διατηρεί την ονομαστική θερμαντική ικανότητα, ακόμα κι όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου μειώνεται στους -7 °C.

Διαχύτης ισχύος

Ενεργοποιείται μια πρόσθετη θυρίδα εξαερισμού με βάση το ανατροφοδοτούμενο σήμα από τους αισθητήρες παρακολούθησης για γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του δωματίου.

Ιδανικό για χρήση σε αίθουσες διακομιστών

Συνδέστε 2 μονάδες εσωτερικού χώρου, ώστε να λειτουργούν συνδυασμένα στη λειτουργία ψύξης ακόμα κι όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου είναι χαμηλή.

Λειτουργία υψηλής ισχύος

Το κλιματιστικό λειτουργεί στη μέγιστο επίπεδο παροχής αέρα και στη μέγιστη ταχύτητα του συμπιεστή για γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του δωματίου.

Λειτουργία θέρμανσης 10 ºC

Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μην μειώνεται κάτω από τους 10 °C, ώστε να μην κρυώνει ο χώρος όταν δεν βρίσκονται μέσα σε αυτόν άνθρωποι.

Λειτουργία χαμηλού θορύβου

Μειώνει τη στάθμη θορύβου μιας μονάδας εξωτερικού χώρου.

Αυτόματη αλλαγή

Η μονάδα πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης με βάση την καθορισμένη θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του δωματίου.

Θυρίδα εξαερισμού κατακόρυφης ταλάντευσης

Η θυρίδα εξαερισμού μετακινείται αυτόματα προς τα πάνω και προς τα κάτω.

Αυτόματες διπλές ταλαντεύσεις

Ενεργοποιεί τη σύνθετη διαδικασία ταλάντευσης της θυρίδας εξαερισμού τόσο στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη κατεύθυνση.

Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα

Ο μικροεπεξεργαστής ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα και την παροχή αέρα του ανεμιστήρα ανάλογα με τις αλλαγές στη θερμοκρασία του δωματίου.

Αυτόματη επανεκκίνηση

Η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας όταν επανέλθει η ηλεκτρική τροφοδοσία μετά από διακοπή ρεύματος.

Αγωγός καθαρού αέρα με δυνατότητα σύνδεσης

Μεταφέρει τον εξωτερικό αέρα στο εσωτερικό μέσω της σύνδεσης ενός παρεχόμενου αγωγού και ενός προαιρετικού εξαρτήματος στο άνοιγμα εισαγωγής καθαρού αέρα.

Είσοδος καθαρού αέρα

Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής καθαρού αέρα από τον εξωτερικό χώρο μέσω ενός ανεμιστήρα συνδεδεμένου σε μια εξωτερική μονάδα ελέγχου.

Αγωγός διανομής με δυνατότητα σύνδεσης

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης των παρεχόμενων αγωγών διακλάδωσης για καλύτερη κατανομή της παροχής αέρα.

Μεμονωμένος ελεγκτής κατεύθυνσης παροχής αέρα

Δυνατότητα ξεχωριστού ελέγχου κάθε θυρίδας εξαερισμού σε ένα κλιματιστικό κασέτας 4 κατευθύνσεων για άνετη παροχή αέρα.

Λειτουργία ψύξης στους 52 °C

Η υψηλή ψυκτική ικανότητα διατηρείται ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία 52 °C.

Φίλτρο PM 2.5

Διαθέτει φίλτρο μεμβράνης υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένο για την αιχμαλώτιση μικροσκοπικών σωματιδίων.

Χαρακτηριστικά ευκολίας

Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης

Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα όταν παρέλθει ένας προκαθορισμένος χρόνος μετά από την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Αλλάζει σταδιακά τη θερμοκρασία του δωματίου ώστε να διατηρείται ένα άνετο περιβάλλον ύπνου.

Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη

Ρύθμιση της ώρας για 1 από τις ακόλουθες 4 επιλογές: On (Ενεργοποίηση), Off (Απενεργοποίηση), On to Off (Ενεργοποίηση σε απενεργοποίηση) και Off to On (Απενεργοποίηση σε ενεργοποίηση)

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης

Καθορίζει διαφορετικές ώρες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης και χρονοδιακόπτης θερμοκρασίας

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία για δύο σετ χρόνων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Σύμβολο φίλτρου

Υποδεικνύει πότε πρέπει να καθαρίζεται το φίλτρο.

Έξοδος εξωτερικού σήματος σφάλματος

Είσοδος εξωτερικού σήματος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Έλεγχος ασύρματου LAN

Ο προαιρετικός προσαρμογέας ασύρματου LAN επιτρέπει τον χειρισμό του κλιματιστικού μέσω ενός smartphone ή tablet από οποιοδήποτε σημείο εντός ή εκτός του σπιτιού ή του κτιρίου.

Χαρακτηριστικά καθαρισμού

Καθαρισμός αέρα με πλάσμα

Ο ηλεκτροστατικός κατακρημνιστής αφαιρεί τη γύρη και την οικιακή σκόνη από τον αέρα. Μπορείτε να πλένετε τον κατακρημνιστή για να τον διατηρείτε καθαρό.

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου

Η σκόνη που συλλέγεται από το φίλτρο αέρα απορρίπτεται αυτόματα. Απαιτείται τακτική απόρριψη της σκόνης που είναι αποθηκευμένη στο κουτί σκόνης.

Αποσμητικό φίλτρο ιόντων

Αφαιρεί τις οσμές από τον αέρα αποσυνθέτοντας τις απορροφούμενες οσμές με χρήση της οξειδωτικής και αποσμητικής δράσης των ιόντων που παράγονται από ένα υπερλεπτόκοκκο κεραμικό υλικό.

Φίλτρο Apple-catechin

Το φίλτρο Apple-catechin χρησιμοποιεί στατικό ηλεκτρισμό για την απομάκρυνση των λεπτόκοκκων σωματιδίων και της σκόνης που υπάρχει στον αέρα.

Πλενόμενη επιφάνεια

Η μπροστινή επιφάνεια αφαιρείται και καθαρίζεται εύκολα.

Εγκατάσταση

Αυτόματη ρύθμιση παροχής αέρα

Καθορίζει το επίπεδο παροχής αέρα που απαιτείται σε κάθε εφαρμογή και ρυθμίζει αυτόματα τον όγκο της παροχής αέρα.

Η αντλία αποστράγγισης περιλαμβάνεται στον τυπικό εξοπλισμό

Blue fin


Μοντέλο All-DC