Πολυδιαιρούμενα συστήματα (κλιματιστικά) Επεξήγηση χαρακτηριστικών

Χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονόμηση με τον αισθητήρα ανίχνευσης ατόμων

Ο αισθητήρας ανίχνευσης ατόμων ανιχνεύει την κίνηση των ατόμων στο δωμάτιο και καθορίζει αν θα γίνει μετάβαση σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Έλεγχος αισθητήρα ανίχνευσης ατόμων

Ο αισθητήρας ανίχνευσης ατόμων (προαιρετικός) ανιχνεύει την κίνηση των ατόμων στο δωμάτιο και αποφασίζει αν θα εξοικονομήσει ενέργεια ή θα σταματήσει τη μονάδα.

Οικονομική λειτουργία

Η ρύθμιση του θερμοστάτη προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου, ώστε να αποφεύγεται η περιττή ψύξη ή θέρμανση.

Καθορισμός περιορισμού εύρους θερμοκρασιών

Καθορίζει το ελάχιστο και το μέγιστο όριο θερμοκρασίας του δωματίου, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ εξοικονόμησης ενέργειας και άνετου περιβάλλοντος.

Αυτόματη επαναφορά καθορισμένης θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία ρύθμισης επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Χαρακτηριστικά για τα Comfort

Διαχύτης ισχύος

Πρόσθετη περσίδα που ανοίγει με βάση τα στοιχεία από τους αισθητήρες παρακολούθησης για γρήγορη βελτίωση των άμεσων αναγκών άνεσης.

Λειτουργία υψηλής ισχύος

Λειτουργία στη μέγιστη παροχή αέρα και ταχύτητα του συμπιεστή, που κάνει γρήγορα το χώρο άνετο.

Θέρμανση 10 ºC

Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μην μειώνεται κάτω από τους 10 °C, ώστε να μην κρυώνει ο χώρος όταν δεν βρίσκονται μέσα σε αυτόν άνθρωποι.

Λειτουργία χαμηλού θορύβου μονάδας εξωτερικού χώρου

Δυνατότητα επιλογής της στάθμης θορύβου της μονάδας εξωτερικού χώρου.

Αυτόματη αλλαγή

Η μονάδα πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης με βάση τη ρύθμιση θερμοκρασίας και τη θερμοκρασία του δωματίου.

Περσίδα κίνησης προς τα ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Η κατακόρυφη περσίδα μετακινείται αυτόματα προς τα επάνω και προς τα κάτω.

Διπλή αυτόματη ταλάντευση

Η σύνθετη διαδικασία ταλάντευσης της περσίδας επιτρέπει την αυτόματη ταλάντευση προς τα αριστερά/δεξιά και προς τα επάνω/κάτω.

Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα

Ένας μικροϋπολογιστής ρυθμίζει αυτόματα την παροχή αέρα ανάλογα με τις αλλαγές στη θερμοκρασία του δωματίου.

Αυτόματη επανεκκίνηση

Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής ρεύματος, το κλιματιστικό θα επανεκκινηθεί αυτόματα στον ίδιο τρόπο λειτουργίας όπως και πριν, μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

Αγωγός καθαρού αέρα με δυνατότητα σύνδεσης

Ο εξωτερικός αέρας μπορεί να εισαχθεί μέσω της σύνδεσης ενός τοπικά αγορασμένου αγωγού στο άνοιγμα εισαγωγής καθαρού αέρα και ενός προαιρετικού εξαρτήματος.

Είσοδος καθαρού αέρα

Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής καθαρού αέρα μέσω ενός ανεμιστήρα συνδεδεμένου σε μια εξωτερική μονάδα ελέγχου.

Αγωγός διανομής με δυνατότητα σύνδεσης

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης των τοπικά αγορασμένων αγωγών διακλάδωσης για κατανομή της παροχής αέρα.

Μεμονωμένος ελεγκτής κατεύθυνσης παροχής αέρα

Δυνατότητα ξεχωριστού ελέγχου κάθε περσίδας σε έναν τύπο κασέτας 4 κατευθύνσεων για άνετη παροχή αέρα.

Χαρακτηριστικά ευκολίας

Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης

Διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία όταν παρέλθει ένα σταθερό χρονικό διάστημα από την έναρξη της λειτουργίας.

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Ένας μικροϋπολογιστής αλλάζει σταδιακά τη θερμοκρασία του δωματίου αυτόματα, για άνετο ύπνο το βράδυ.

Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη

Αυτός ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης επιτρέπει την επιλογή μίας από τις εξής τέσσερις επιλογές: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ » ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ » ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης

Μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικές ώρες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για κάθε ημέρα.

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης

Μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικές ώρες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για κάθε ημέρα.

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης και χρονοδιακόπτης θερμοκρασίας

Ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης και ο χρονοδιακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας μπορούν να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία για 2 χρονικά διαστήματα και για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Σύμβολο φίλτρου

Υποδεικνύει την περίοδο καθαρισμού του φίλτρου με αναβόσβημα.

Έξοδος εξωτερικού σήματος σφάλματος

Ειδική ψύξη εισόδου εξωτερικού σήματος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Η "Special Cooling" (Ειδική ψύξη) είναι μια λειτουργία που υποστηρίζει τη λειτουργία "Multi System Control" (Έλεγχος πολλαπλών συστημάτων).

Έλεγχος ασύρματου LAN

Ο προαιρετικός προσαρμογέας WLAN επιτρέπει τον χειρισμό του κλιματιστικού μέσω smartphone ή tablet PC από έξω από το σπίτι.

Έλεγχος πολλαπλών συστημάτων

Δυνατότητα λειτουργίας με [Λειτουργία lead-lag], [Εφεδρική λειτουργία], [Λειτουργία lag]. (Σελίδα C-011)

Χαρακτηριστικά καθαρισμού

Αποσμητικό φίλτρο ιόντων

Το φίλτρο αφαιρεί τις οσμές αποσυνθέτοντας ισχυρά τις απορροφούμενες οσμές με χρήση της οξειδωτικής και απομειωτικής δράσης των ιόντων που παράγονται από ένα υπερλεπτόκοκκο κεραμικό υλικό.

Φίλτρο Apple-catechin

Το φίλτρο Apple-catechin χρησιμοποιεί στατικό ηλεκτρισμό για τον καθαρισμό των λεπτόκοκκων σωματιδίων και της σκόνης από τον αέρα.

Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής

Πλενόμενη επιφάνεια

Η εύκολη αφαίρεση του μπροστινού πάνελ καθιστά εύκολη και τη συντήρηση.

Φίλτρο ιόντων αργύρου

Εγκατάσταση

Αυτόματη ρύθμιση παροχής αέρα

Ανιχνεύει αυτόματα την απαιτούμενη παροχή αέρα σε κάθε περίπτωση εφαρμογής και ρυθμίζει τον όγκο.

Η αντλία αποστράγγισης περιλαμβάνεται στον τυπικό εξοπλισμό

Blue fin

Παρακολούθηση κύκλου ψυκτικού μέσου

Μπορούν να εμφανιστούν οι τιμές κάθε αισθητήρα και ενεργοποιητή και να ελεγχθεί η κατάσταση του κύκλου ψύξης.

Μοντέλο All-DC