Διαιρούμενου τύπου Σειρά Comfort με R32 WSYA050ML3 / WOYA060KLT

Hydraulic unit and outdoor unit

Υδραυλική μονάδα :
WSYA050ML3
Μονάδα εξωτερικού χώρου :
WOYA060KLT
Λήψη :
Κατάλογοι

Λειτουργίες

  • Υψηλή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
  • Υψηλή τιμή COP


Προδιαγραφές

Εύρος δυναμικότητας 5
Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 Θερμαντική ικανότητα 4.50 kW
Ισχύς εισόδου 0.949 kW
COP 4.74
Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 Θερμαντική ικανότητα 4.50 kW
Ισχύς εισόδου 1.33 kW
COP 3.39
Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 Θερμαντική ικανότητα 4.40 kW
Ισχύς εισόδου 1.59 kW
COP 2.76
Σπειροειδής

Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2

Εφαρμογή θερμοκρασίας 55 °C 35 °C
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A++ A+++
Ονομαστική θερμική απόδοση 5 kW 5 kW
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) 125 % 175 %
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3,035 kWh 2,322 kWh
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου 40 dB(A)
Μονάδα εξωτερικού χώρου 57 dB(A)
Σπειροειδής

Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου

Ηλεκτρική τροφοδοσία Φάση 1 ø
Τάση 230 V
Συχνότητα 50 Hz
Καθαρές διαστάσεις Ύψος 847 mm
Πλάτος 450 mm
Βάθος 493 mm
Καθαρό βάρος 41 kg
Κυκλοφορία νερού Ελάχ./Μέγ. 7.6 / 22.0 L/min
Χωρητικότητα δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης 16 L
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής 8 L
Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού Μέγ. 55 °C
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού Παροχή Ø 25.4 mm
Επιστροφή Ø 25.4 mm
Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης Δυναμικότητα 3.0 ( ) kW
Σπειροειδής

Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου

Ηλεκτρική τροφοδοσία Φάση 1 ø
Τάση 230 V
Συχνότητα 50 Hz
Ένταση ρεύματος Μέγ. 13.0 A
Καθαρές διαστάσεις Ύψος 632 mm
Πλάτος 799 mm
Βάθος 290 mm
Καθαρό βάρος 39 kg
Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) R32 (675)
Πλήρωση με ψυκτικό μέσο 0.97 kg
Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο 25 g/m
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης Υγρό Ø 6.35 mm
Αέριο Ø 12.70 mm
Μήκος σωλήνα Ελάχ./Μέγ. 3 / 30 m
Πλήρωση εκ των προτέρων 15 m
Διαφορά ύψους Μέγ. - 20 m
Εύρος τιμών λειτουργίας Θέρμανση -20 έως 35 °C
Σπειροειδής
*1:
Η μέτρηση της θερμαντικής ικανότητας, της ισχύος εισόδου και του COP γίνεται με χρήση του προτύπου EN14511. Το περιβάλλον χρήσης, όπως η λειτουργία του εξοπλισμού θέρμανσης, η θερμοκρασία του δωματίου και οι ρυθμίσεις του ελεγκτή, μπορεί να προκαλέσουν διαφορές μεταξύ των πρακτικά προσδιοριζόμενων τιμών και αυτών των τιμών.
*2:
Όλες οι πληροφορίες για τα ErP είναι διαθέσιμες για λήψη από τη διεύθυνση www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/

Διαστάσεις

Υδραυλική μονάδα : WSYA050ML3

Μονάδα εξωτερικού χώρου : WOYA060KLT

Προαιρετικά εξαρτήματα

Κιτ δεύτερου κυκλώματος
UTW-KZSXE
Κιτ σύνδεσης λέβητα
UTW-KBSXD
Δοχείο εξισορρόπησης
UTW-TEVXA
Κιτ DHW
UTW-KDWXD (Εξωτερικό)
Δεξαμενή DHW
UTW-T20AXH (200 Liter)
Δεξαμενή DHW
UTW-T30AXH (300 Liter)
Δεξαμενή DHW
UTW-T40AXH (400 Liter)
Δεξαμενή DHW
UTW-T20BXH (200 Liter)
Δεξαμενή DHW
UTW-T30BXH (300 Liter)
Δεξαμενή DHW
UTW-T40BXH (400 Liter)
Κιτ πισίνας
UTW-KSPXD
Εναλλάκτης θερμότητας για κιτ πισίνας
UTW-ESPXA
Κιτ ψύξης
UTW-KCLXD
Κιτ επέκτασης ρύθμισης
UTW-KREXD
Δοχείο αποστράγγισης
UTW-KDPXB
Κύριο κιτ διβάθμιου συστήματος (περιλαμβάνεται κλιπ LPB)
UTW-KCMXE
Δευτερεύον κιτ διβάθμιου συστήματος (περιλαμβάνεται κλιπ LPB)
UTW-KCSXE
Κιτ HMI
UTW-KHMXE
Τηλεχειριστήριο
UTW-C74TXF
Τηλεχειριστήριο
UTW-C74HXF
Τηλεχειριστήριο
UTW-C78XD
Τηλεχειριστήριο
UTW-C78XD-E
Θερμοστάτης δωματίου
UTW-C55XA
Θερμοστάτης δωματίου
UTW-C58XD
Πομπός αισθητήρα εξωτερικού χώρου
UTW-MOSXD
Μονάδα RF
UTW-MRCXD
Διακομιστής Web
UTW-KW1XD
Διακομιστής Web
UTW-KW4XD
Κλιπ LPB
UTW-KL1XD
Κλιπ MODBUS®
UTW-KMBXE
Βασικό σύστημα θέρμανσης
UTW-HAMXE
Βασικό σύστημα θέρμανσης
UTW-HAMXF
Service tool (περιλαμβάνεται προσαρμογέας OCI700)
UTW-KSTXD
Λογισμικό Service Tool
UTW-KPSXD
κιτ εξωτερικής σύνδεσης
UTY-XWZXZ2
Κιτ εφεδρικού συστήματος θέρμανσης
UTW-KBHXL
UTW-KHMXE,UTW-C74TXF,UTW-C74HXF :
Περιλαμβάνονται 19 γλώσσες, δεν απαιτείται ξεχωριστή RC Ανατολικής Ευρώπης. C74TXF: Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου C74HXF: Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας δωματίου
UTW-C78XD-E :
Γλώσσες Ανατολικής Ευρώπης (Αγγλικά, Τσεχικά, Σλοβακικά, Πολωνικά, Τουρκία, Ουγγρικά, Ρωσικά, Σλοβενικά, Ελληνικά, Σερβικά)
UTW-KSTXD :
Για τη σύνδεση απαιτείται UTW-KL1XD.
UTW-KPSXD :
Για τη σύνδεση απαιτείται UTW-KW1XD ή UTW-KW4XD.
UTW-KMBXE :
Απαιτείται πρόσθετο προαιρετικό εξάρτημα