Λίστα συμβατών κλιματιστικών

*
Λίστα συμβατών κλιματιστικών σύμφωνα με στοιχεία του Φεβρουαρίου 2023

Προσαρμογέας W-LAN:UTY-TFSXH3

FUJITSU
ASYG025KPCA
ASYG035KPCA
ASYG07KETA
ASYG07KETA-B
ASYG07KETE
ASYG07KETE-B
ASYG07KGTE
ASYG07KMCE
ASYG07KPCA
ASYG07KPCA-R
ASYG07KPCE
ASYG09KETA
ASYG09KETA-B
ASYG09KETE
ASYG09KETE-B
ASYG09KGTE
ASYG09KMCE
ASYG09KPCA
ASYG09KPCA-R
ASYG09KPCE
ASYG12KETA
ASYG12KETA-B
ASYG12KETE
ASYG12KETE-B
ASYG12KGTE
ASYG12KMCE
ASYG12KPCA
ASYG12KPCA-R
ASYG12KPCE
ASYG14KETA
ASYG14KETA-B
ASYG14KETE
ASYG14KETE-B
ASYG14KGTE
ASYG14KMCE
ASYG18KMTA
ASYG18KMTB
ASYG18KMTE
ASYG22KMTB
ASYG22KMTE
ASYG24KMTA
ASYG24KMTB
ASYG24KMTE
ASYG30KMTA
ASYG36KMTA
ASYH30KMTB
ASYH36KMTB
ASYG09KMCDN
ASYG12KMCDN
ASYG14KMCDN
*
Αναφέρονται τα ονόματα μοντέλων όλων των επωνυμιών.