Όμιλος FUJITSU GENERAL Διοίκηση

(Στις 28 Ιούνιος 2023)

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Etsuro Saito

Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Διευθυντής

Hiroshi Niwayama

Διευθυντής

Hisashi Sakamaki

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Osami Maehara

Ryuichi Kubota

Διευθυντής και Εταιρικός Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Tsunenao Kosuda

Διευθυντής και Εταιρικός Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Tadashi Hasegawa

Hiroyuki Yokoyama

Διευθυντής και Εταιρικός Πρώτος Ανώτερος Αντιπρόεδρος

Masaki Sugiyama

Ελεγκτικό και εποπτικό συμβούλιο

Μέλος του ελεγκτικού και εποπτικού συμβουλίου

Akira Inoue

Yoshinobu Miyajima

Ελεγκτής

Youichi Hirose

Εκτελεστικά Ανώτερα Στελέχη

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Etsuro Saito

Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Διευθυντής

Hiroshi Niwayama

Εταιρικός Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Tsunenao Kosuda

Εταιρικός Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Tadashi Hasegawa

Hiroyuki Yokoyama

Εταιρικός Πρώτος Ανώτερος Αντιπρόεδρος

Masaki Sugiyama

Susumu Ohkawara

Εταιρικός Ανώτερος Αντιπρόεδρος

Kimihiko Shimizu

Masataka Eto

Yosuke Nakagawa

Takumi Tsubouchi

Masashi Okada

Atsushi Itagaki

Εταιρικός Αντιπρόεδρος

Masahiko Naito

Hiroyuki Sato

Hiroshi Kobayashi

Toshio Kano

Shigeki Asai

Yasushi Asanuma

Συνεργάτης

Eiji Futagami