Όμιλος FUJITSU GENERAL Διοίκηση

(Στις Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2024)

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Koji Masuda

Διευθυντής

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Yoshio Osawa

Keiichi Nakajima

Ryuichi Kubota

Tadashi Hasegawa

Toshiyuki Kawanishi

Susumu Ohkawara

Ελεγκτικό και εποπτικό συμβούλιο

Μέλος του ελεγκτικού και εποπτικού συμβουλίου

Akira Inoue

Yoshinobu Miyajima

Ελεγκτής

Youichi Hirose

Εκτελεστικά Ανώτερα Στελέχη

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Koji Masuda

Εταιρικός Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Tadashi Hasegawa

Toshiyuki Kawanishi

Εταιρικός Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Susumu Ohkawara

Tadashi Arikado

Hiroyuki Yokoyama

Εταιρικός Ανώτερος Αντιπρόεδρος

Junji Nakagawa

Kimihiko Shimizu

Masataka Eto

Yosuke Nakagawa

Masashi Okada

Atsushi Itagaki

Εταιρικός Αντιπρόεδρος

Hiroyuki Sato

Toshio Kano

Shigeki Asai

Yasushi Asanuma

Συνεργάτης

Eiji Futagami