Όμιλος FUJITSU GENERAL Τομέας συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών

Συστήματα αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών

Προσφέρουμε στους δήμους ολοκληρωμένες λύσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και καταστροφών. Προτείνουμε, παράγουμε, παραδίδουμε και συντηρούμε συστήματα αντιμετώπισης πυρκαγιών που προστατεύουν τη ζωή και την ιδιοκτησία των κατοίκων, καθώς και συστήματα αντιμετώπισης καταστροφών για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

Το σύστημα πυροπροστασίας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει σε ένα κέντρο διοίκησης ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, όπως τη θέση του πρώτου καλούντος, τη συντομότερη διαδρομή προς το σημείο του συμβάντος, την επιβεβαιωμένη σύσταση και τον εξοπλισμό της πυροσβεστικής ομάδας που αποστέλλεται και τις επιβεβαιωμένες συνθήκες στο σημείο του συμβάντος, ώστε το κέντρο να μπορεί δώσει γρήγορες και ακριβείς οδηγίες στους πυροσβέστες.

Το σύστημα αντιμετώπισης καταστροφών επιτρέπει την αξιόπιστη ψηφιακή μετάδοση κρίσιμων πληροφοριών, όπως ήχους, εικόνες και κείμενα. Τα συστήματά μας λειτουργούν σε δήμους σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο προηγμένων συστημάτων αντιμετώπισης καταστροφών.

Συστήματα πρόληψης πυρκαγιών και καταστροφών

Φορητές συσκευές ραδιοεπικοινωνιών

Υπήρξαμε από τους πρώτους στον κλάδο που ξεκινήσαμε τη χρήση ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων στα κυκλώματα διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης των φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, προκειμένου να μειώσουμε τον αριθμό των εξαρτημάτων τους και να επιτύχουμε καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία.

Το 2017, μειώσαμε το μέγεθος μιας φορητής μονάδας (απεικονίζεται) στα δύο τρίτα του μεγέθους του προκατόχου της, ώστε να λειτουργεί με μπαταρία μικρότερης ισχύος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε νέα προϊόντα που χρησιμοποιούν διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση με ψηφιακή επεξεργασία και ενίσχυση ισχύος σε υψηλή συχνότητα.

Τα πρώτα προϊόντα του κλάδου

2002: Ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνιών για το δημοτικό δίκτυο ραδιοεπικοινωνιών έκτακτης ανάγκης

2010: Ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνιών για ανταπόκριση σε πυρκαγιές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Μικρή φορητή συσκευή ραδιοεπικοινωνιών

Συστήματα για τον ιδιωτικό τομέα

Παρέχουμε έγκαιρα στους πελάτες-επιχειρήσεις λύσεις υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για εστιατόρια, οι οποίες περιλαμβάνουν εργασίες υποστήριξης, όπως λήψη παραγγελιών, διαχείριση αποθέματος και διαχείριση παρουσίας προσωπικού, και εργασίες προσκηνίου, όπως το σύστημα παραγγελιών POS.

Επιπλέον, προσφέρουμε στα εστιατόρια υπηρεσίες BPO* που βοηθούν στην οπτικοποίηση, τον εξορθολογισμό και την τυποποίηση των διαδικασιών τους για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στο προσωπικό τους να εργάζεται με πιο ευέλικτα χρονοδιαγράμματα.

*
Οι υπηρεσίες BPO (εξωτερική ανάθεση επιχειρηματικών διαδικασιών) αποτελεί πρακτική εξωτερικής ανάθεσης ενός μέρους των επιχειρηματικών διαδικασιών μιας εταιρείας σε εξωτερικό πάροχο εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Σύστημα παραγγελιών βάσει smartphone

Σύστημα POS για εστιατόριο

Λύσεις για διαχείριση εξωτερικών ασθενών

Προσφέρουμε ένα σύστημα που συνδέεται με τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία των εξωτερικών ασθενών που τηρούνται από ένα νοσοκομείο και καθοδηγεί τους ασθενείς κατά την υποδοχή, τις εξετάσεις, τις πληρωμές και την παραλαβή φαρμάκων κάθε φορά που επισκέπτονται ένα νοσοκομείο για περίθαλψη.

Επίσης, παρέχουμε ένα σύστημα καθοδήγησης ασθενών μέσω οθόνης και συσκευές τηλεειδοποίησης ασθενών για χρήση σε νοσοκομείο.

Σύστημα καθοδήγησης ασθενών μέσω οθόνης, το οποίο συνδέεται με ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και σύστημα τηλεειδοποίησης ασθενών που λειτουργεί με smartphone

Λύσεις για επιχειρήσεις διαλογής φρούτων

Παρέχουμε μια ποικιλία πληροφοριών που παράγονται σε μια εγκατάσταση διαλογής φρούτων κατά τρόπο προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Επίσης, συλλέγουμε εκτεταμένες πληροφορίες από μηχανήματα διαλογής φρούτων που υπάρχουν στην εγκατάσταση, τα αποθηκεύουμε και τα παραδίδουμε στον πελάτη.