Kanalaggregat med medelstatiskt tryck (kompakt storlek) ARXG12KHTAP

Inomhusenhet, fjärrstyrenhet, utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM
Inomhusenhet :
ARXG12KHTAP
Utomhusenhet :
AOEG12KBTB
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Mycket effektiv och tyst drift
  • Liten och lätt utomhusenhet
  • Automatisk luftflödesjustering
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående inställd temperatur. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kylläget baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikrodatorn justerar automatiskt luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: I händelse av ett tillfälligt strömavbrott startas luftkonditionering om i samma driftsläge som tidigare när strömförsörjningen är återställd. Anslutningsbar friskluftskanal: Tar in utomhusluft genom att en lokalt inköpt kanal fästs på friskluftsutstötaren, samt en tillvalsdel. Timer för automatisk avstängning: Stängs automatiskt av när en fast tidsperiod har förflutit från driftstart. Veckotimer: Olika på/av-tider kan ställas in för varje dag. Filterskylt: Anger filtrets rengöringsperiod genom att blinka. Extern på/av-ingång för Special Cooling: Special Cooling är en funktion som stöder funktionen Multi System Control. Automatisk luftflödesjustering: Avgör vilken luftflödesnivå som krävs för varje tillämpning och justerar volymen automatiskt. Dräneringspump som standard Blue Fin

Kapacitet

Kylning   3.5 kW
Uppvärmning   4.1 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 3.5 (0.9 - 4.4) kW
Uppvärmning 4.1 (0.9 - 5.7) kW
Ineffekt Kylning 0.870 kW
Uppvärmning 1.000 kW
EER Kylning 4.02 W/W
COP Uppvärmning 4.10 W/W
Pdesign Kylning 3.5 kW
Uppvärmning (-10°C) 3.4 kW
SEER Kylning 6.30 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.10 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A++
Uppvärmning (Genomsnitt) A+
Max. driftström Kylning 9.70 A
Uppvärmning 9.70 A
Årlig energiförbrukning Kylning 194 kWh/a
Uppvärmning 1159 kWh/a
Fuktborttagning 0.70 l/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 32 dB(A)
Medel 27 dB(A)
Låg 26 dB(A)
Tyst 24 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 32 dB(A)
Medel 27 dB(A)
Låg 26 dB(A)
Tyst 24 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 47 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 47 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 57 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 58 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 61 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 61 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus (Kylning) Hög 850 m³/h
Utomhus (Kylning) Hög 1580 m³/h
Statiskt tryckområde (standard) 30 - 200 (35) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 300 mm
Bredd 700 mm
Djup 700 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 542 mm
Bredd 799 mm
Djup 290 mm
Nettovikt Inomhus 27.0 kg
Utomhus 33.0 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska φ6.35 mm
Gas φ9.52 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 25.0 (15.0) m
Max. Höjdskillnad 20 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R32
Global uppvärmningspotential 675
Ladda 850 g (0.574 CO2eq–T)
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARXG12KHTAP

Inomhusenhet