Systemy AIRSTAGE VRF – linia jednostek wewnętrznych Podłoga

Podłoga


Wąski Ukryty Podłogowy


Kompaktowy podłogowy


Kompaktowy podłogowy (zewnętrzny EEV)